برگزاری دوره آموزشی مبانی و ممیزی داخلی استاندارد 17025 ویرایش 2017

 

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد دوره آموزشی مبانی و ممیزی داخلی استاندارد 17025 ویرایش 2017 را در روزهای 28-30 خرداد ماه در تهران برگزار میکند

به منظور ثبت نام در این دوره آموزشی با این شرکت تماس حاصل فرمایید

دانلود فراخوان دوره آموزشی