ممیزی مراقبتی آزمایشگاه فولاد آلیاژی ایران

 

  • دومین ممیزی مراقبتی آزمایشگاه شرکت فولاد آلیاژی ایران بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 توسط مرجع اعتباردهی TURKAK ترکیه در روز شنبه 29 اردیبهشت ماه 1397 با موفقیت انجام شد و این آزمایشگاه موفق به تمدید گواهینامه اعتباردهی خود گردید.