وبینار تغییرات استاندارد 17025 ویرایش 2017


  • شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد (PQP)، دوره‌های آموزشی زیر را در مهر ماه 1398 در تهران برگزار مي‌کند:

    • صحه‌گذاری روش‌های آنالیز شیمیایی (پیشرفته): 14- 15 مهر
    • ارزیابی انطباق بر اساس نتایج آزمایشگاه: 16-17 مهر

    مدرس اين دوره‌ها آقای Lorens P. Sibbesen از شرکت LAB Quality International دانمارک و یکی از اعضای هیات علمی و مدیر گروه کاری صحه‌گذاری (Method Validation) موسسه Eurachem مي‌باشند.

    آقای Sibbesen مهندس شیمی و دارای بیش از 25 سال سابقه در خصوص مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت در آزمایشگاه‌های آزمون و مراجع ارزیابی انطباق بوده و به صورت خاص در زمینه اقدامات مورد نیاز جهت ایجاد قابلیت اطمینان نتایج آزمون (مانند صحه‌گذاری روش‌ها) و همچنین تضمین کیفیت در آزمایشگاه‌های آزمون دارای تجربه می‌باشند