وبینار تغییرات استاندارد 17025 ویرایش 2017

  • شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد، با هدف برقراری ارتباط مداوم با مشتریان خود و انجام رسالت خود در راستای به روز رسانی دانش مشتریان، وبینار فوق را برگزار ميکند.
  • تاریخ و ساعت برگزاری: 24 مرداد 1397- ساعت 11
  • مدت زمان وبینار: 20 دقیقه
  • مشاهده ویدئوی وبینار