شرکت پیشگامان  کیفیت پاسارگاد
en
The dark tone rolex replica runs through the whole tourbillon watch, using the in replica watches uk face of the mask, vaguely rolex replica uk exposed the tourbillon movement parts, together with the charm of replica rolex stainless steel strap, heavy armor into the surface, hidden complex "core."

ارائه خدمات مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025

ارائه خدمات مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025

ارائه خدمات مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد، با بيش از 10 سال تجربه مديران و کارشناسان خود مجموعه کاملي از خدمات مشاوره‌ و آموزشی و محصولات مورد نياز جهت اعتباردهی آزمايشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 را ارائه مي‌کند.  خدمات شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد در ارتباط با استقرار استانداردISO/IEC 17025  در آزمايشگاه‌ها به شرح زير است:

فاز اول: ارزیابی اولیه آزمايشگاه

تجزيه و تحليل فاصله (Gap Analysis) به منظور شناسايی مغايرت‌های ميان وضعيت موجود آزمايشگاه و استاندارد ISO/IEC 17025

برگزاری دوره آموزشی مبانی و مستندسازی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

فاز دوم: مستندسازی و استقرار

تهيه مستندات مورد نياز استاندارد ISO/IEC 17025 شامل خط‌مشی کيفيت، نظامنامه کيفيت، روش‌های اجرايی و دستورالعمل‌های کاری

استقرار مستندات تدوين شده و نظارت بر اجرای مستندات در آزمايشگاه

برگزاری دوره آموزشی تخمين عدم‌قطعيت اندازه‌گيری

برگزاری دوره آموزشی کنترل کيفيت داخلی و خارجی با استفاده از نرم‌افزارهای Minitab و Excel

برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون

فاز سوم: ارزیابی سیستم

برگزاری دوره آموزشی مميزی داخلی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

مميزی داخلی آزمايشگاه به منظور شناسايی عدم‌انطباق‌های بالقوه و اتخاذ اقدامات مرتبط جهت رفع عدم‌انطباق‌های شناسايی شده

رفع عدم‌انطباق‌ها و انجام اقدامات اصلاحی در آزمايشگاه

برگزاری جلسه بازنگری مديريت و بررسی روند استقرار سيستم در آزمايشگاه

انجام هماهنگی با مرجع اعتباردهی جهت انجام مميزي نهايی آزمايشگاه

حضور در ارزيابی نهايی آزمايشگاه‌ و همکاری با آزمايشگاه‌ جهت رفع موارد عدم‌انطباق


لینک ها

آزمون های مهارت شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد
http://pqp-pt.com/

اتحادیه بین المللی تائید صلاحیت آزمايشگاه ها (ILAC)
http://ilac.org/

آژانس اعتباردهی ترکيه (TURKAK)
http://www.turkak.org.tr/

اطلاعات تماس

02188546426-7 , 02186031802, 02186031813

info@qualitypioneers.ir

02186030627

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهرتاش، پلاک 74، طبقه سوم، واحد 11