شرکت پیشگامان  کیفیت پاسارگاد
en
The dark tone rolex replica runs through the whole tourbillon watch, using the in replica watches uk face of the mask, vaguely rolex replica uk exposed the tourbillon movement parts, together with the charm of replica rolex stainless steel strap, heavy armor into the surface, hidden complex "core."

مشتریان ما

معرفی مشتریان و وضعیت آنان

تصویر نام مشتری زمینه فعالیت موضوع پروژه وضعیت تاییدیه / گواهینامه
شرکت پتروشيمی مهر شرکت پتروشيمی مهر پتروشیمی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
شرکت پتروشيمی کرمانشاه شرکت پتروشيمی کرمانشاه پتروشیمی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
شرکت پليمر آرياساسول شرکت پليمر آرياساسول پتروشیمی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
شرکت پتروشيمی اراک شرکت پتروشيمی اراک پتروشیمی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
شرکت پتروشیمی غدیر شرکت پتروشیمی غدیر پتروشیمی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 در حال اجرا
شرکت پتروشیمی مبین شرکت پتروشیمی مبین پتروشیمی نگهداری سيستم ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
شرکت پتروشيمی جم شرکت پتروشيمی جم پتروشیمی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه DAKKS آلمان
شرکت پتروشيمی مارون شرکت پتروشيمی مارون پتروشیمی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
شرکت پتروشیمی زاگرس شرکت پتروشیمی زاگرس پتروشیمی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
شرکت پتروشيمی بوعلي سينا شرکت پتروشيمی بوعلي سينا پتروشیمی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه DAKKS آلمان
شرکت پتروشیمی پارس شرکت پتروشیمی پارس پتروشیمی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تائید صلاحیت از موسسه TURKAK ترکیه
شرکت پتروشيمی خوزستان شرکت پتروشيمی خوزستان پتروشیمی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 اتمام پروژه
شرکت پتروشيمی بيستون شرکت پتروشيمی بيستون پتروشیمی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 اتمام پروژه
شرکت صنعتی دوده فام شرکت صنعتی دوده فام تولید دوده صنعتی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تائید صلاحیت از مرکز ملی تائید صلاحیت ايران
شرکت پتروشيمی برزويه شرکت پتروشيمی برزويه پتروشیمی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تائید صلاحیت از موسسه TURKAK ترکیه
پالایش گاز فجر جم پالایش گاز فجر جم نفت و گاز مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 در حال اجرا
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان شرکت آب و فاضلاب هرمزگان آب و فاضلاب نگهداری سيستم ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
شرکت آب و فاضلاب گیلان شرکت آب و فاضلاب گیلان آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد شده توسط گروه مميزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
آب و فاضلاب مازندران آب و فاضلاب مازندران آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد شده توسط گروه مميزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت آب و فاضلاب استان گلستان شرکت آب و فاضلاب استان گلستان آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد شده توسط گروه مميزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران (استان البرز) شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران (استان البرز) آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه DAKKS آلمان
شرکت آب و فاضلاب مشهد شرکت آب و فاضلاب مشهد آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
آتیه گیلاب صنعت آتیه گیلاب صنعت آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 در حال اجرا
شرکت آب و فاضلاب شيراز شرکت آب و فاضلاب شيراز آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
شرکت آب و فاضلاب استان همدان شرکت آب و فاضلاب استان همدان آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 اتمام پروژه
شرکت آب و فاضلاب اهواز شرکت آب و فاضلاب اهواز آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 اتمام پروژه
شرکت آب و فاضلاب قزوين شرکت آب و فاضلاب قزوين آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد شده توسط گروه مميزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت آب و فاضلاب شهر تهران شرکت آب و فاضلاب شهر تهران آب و فاضلاب نگهداری سيستم ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه DAKKS آلمان
شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی آب و فاضلاب نگهداری سيستم ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اصفهان شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اصفهان آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
شرکت آب و فاضلاب روستایی همدان شرکت آب و فاضلاب روستایی همدان آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 در حال اجرا
شرکت آب و فاضلاب زنجان شرکت آب و فاضلاب زنجان آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد شده توسط گروه مميزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت آب و فاضلاب منطقه 1 تهران شرکت آب و فاضلاب منطقه 1 تهران آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد شده توسط گروه مميزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد شده توسط گروه مميزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان شرکت آب و فاضلاب استان کرمان آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد شده توسط گروه مميزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 اتمام پروژه
شرکت تامين و تصفيه آب و فاصلاب کشور شرکت تامين و تصفيه آب و فاصلاب کشور آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
شرکت آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان شرکت آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 اتمام پروژه
شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد شده توسط گروه مميزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگيلويه و بوير احمد شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگيلويه و بوير احمد آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد شده توسط گروه مميزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت آب و فاضلاب روستائی استان کهگيلويه و بوير احمد شرکت آب و فاضلاب روستائی استان کهگيلويه و بوير احمد آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد شده توسط گروه مميزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت آب و فاضلاب بوشهر شرکت آب و فاضلاب بوشهر آب و فاضلاب مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 در حال اجرا
شرکت شیمی داروئی داروپخش شرکت شیمی داروئی داروپخش داروسازی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
شرکت داروسازی کيميدارو شرکت داروسازی کيميدارو داروسازی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 در حال اجرا
شرکت داروسازی دانا شرکت داروسازی دانا داروسازی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 اتمام پروژه
شرکت داروسازی دکتر عبيدی شرکت داروسازی دکتر عبيدی داروسازی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 در حال اجرا
شرکت البرز دارو شرکت البرز دارو داروسازی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه DAKKS آلمان
شرکت آفا شيمی شرکت آفا شيمی داروسازی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
شرکت فولاد هرمزگان شرکت فولاد هرمزگان فلزی و فولادی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
شرکت توليدی چدن سازان شرکت توليدی چدن سازان فلزی و فولادی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه DAKKS آلمان
مجتمع صنعتي اسفراين مجتمع صنعتي اسفراين فلزی و فولادی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
شرکت فولاد آلياژی ايران شرکت فولاد آلياژی ايران فلزی و فولادی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تائيد صلاحیت از موسسه TURKAK ترکیه
شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت گروه صنعتی سپاهان فلزی و فولادی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
شرکت گیل راد شمال شرکت گیل راد شمال فلزی و فولادی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 در حال اجرا
شرکت همپار شرکت همپار تولید استابلایزرهای صنعت پی وی سی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
شرکت بوتيا صنعت شرکت بوتيا صنعت درب و پنجره UPVC مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه DAKKS آلمان
شرکت ويستا بست شرکت ويستا بست درب و پنجره UPVC مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
شرکت عمران زيست آزما (سلکو) شرکت عمران زيست آزما (سلکو) محیط زیست مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 اتمام پروژه
شرکت خاک آزمانگين شرکت خاک آزمانگين محیط زیست نگهداری سيستم ISO/IEC 17025 اتمام پروژه
آزمايشگاه تست موتور سيکلت شرکت توليدی نيرو محرکه آزمايشگاه تست موتور سيکلت شرکت توليدی نيرو محرکه خودرو مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
شرکت سايپا شرکت سايپا خودرو مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 اتمام پروژه
شرکت رادیاتور ایران شرکت رادیاتور ایران تولید رادیاتور خودرو مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 در حال اجرا
آزمايشگاه آزما نانو سيستم آزمايشگاه آزما نانو سيستم آرایشی و بهداشتی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 در حال اجرا
شرکت پارس حيان شرکت پارس حيان آرایشی و بهداشتی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تائید صلاحیت از مرکز ملی تائید صلاحیت ايران
شرکت شیرین عسل شرکت شیرین عسل صنایع غذایی نگهداری سيستم ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
سازمان دامپزشکی کشور- آزمايشگاه مرکز تشخيص و کنترل مواد بيولوژيک سازمان دامپزشکی کشور- آزمايشگاه مرکز تشخيص و کنترل مواد بيولوژيک صنایع غذایی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه DAKKS آلمان
شرکت جهان ستاره آريا شرکت جهان ستاره آريا صنایع غذایی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
معاونت غذا و دارو استان اصفهان معاونت غذا و دارو استان اصفهان صنایع غذایی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 اتمام پروژه
شرکت خدمات دريايی و مهندسی کشتيرانی قشم (بهنگام تدبیر قشم) شرکت خدمات دريايی و مهندسی کشتيرانی قشم (بهنگام تدبیر قشم) آزمون سوخت مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از موسسه TURKAK ترکيه
شرکت رهام گاز شرکت رهام گاز تولید گازهای صنعتی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 در حال اجرا
آزمايشگاه کوثر(سازمان خريد سپاه) آزمايشگاه کوثر(سازمان خريد سپاه) نظامی مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 تاييد صلاحيت از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران

لینک ها

آزمون های مهارت شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد
http://pqp-pt.com/

اتحادیه بین المللی تائید صلاحیت آزمايشگاه ها (ILAC)
http://ilac.org/

آژانس اعتباردهی ترکيه (TURKAK)
http://www.turkak.org.tr/

اطلاعات تماس

02188546426-7 , 02186031802, 02186031813

info@qualitypioneers.ir

02186030627

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهرتاش، پلاک 74، طبقه سوم، واحد 11