دوره آموزشی

دوره‌های آموزشی صحه‌گذاری روش‌های آنالیز شیمیایی (پیشرفته) و ارزیابی انطباق بر اساس نتایج آزمایشگاه

 :فراخوان برگزاری دوره‌های آموزشی

صحه‌گذاری روش‌های آنالیز شیمیایی (پیشرفته) و ارزیابی انطباق بر اساس نتایج آزمایشگاه
شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد (PQP)، دوره‌های آموزشی زیر را در مهر ماه 1398 در تهران برگزار مي‌کند:
• صحه‌گذاری روش‌های آنالیز شیمیایی (پیشرفته): 14- 15 مهر
• ارزیابی انطباق بر اساس نتایج آزمایشگاه: 16-17 مهر
مدرس اين دوره‌ها آقای Lorens P. Sibbesen از شرکت LAB Quality International دانمارک و یکی از اعضای هیات علمی و مدیر گروه کاری صحه‌گذاری (Method Validation) موسسه Eurachem مي‌باشند.
آقای Sibbesen مهندس شیمی و دارای بیش از 25 سال سابقه در خصوص مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت در آزمایشگاه‌های آزمون و مراجع ارزیابی انطباق بوده و به صورت خاص در زمینه اقدامات مورد نیاز جهت ایجاد قابلیت اطمینان نتایج آزمون (مانند صحه‌گذاری روش‌ها) و همچنین تضمین کیفیت در آزمایشگاه‌های آزمون دارای تجربه می‌باشند.
در سال 1396 دوره‌های آموزشی تضمین کیفیت نتایج و صحه‌گذاری روش‌های آزمون توسط ایشان در ایران برگزار شد که با استقبال قابل توجه و بازخوردهای مثبت از سوی شرکت‌کنندگان همراه بود.

محل برگزاری دوره: سازمان مدیریت صنعتی- مرکز همایش‌ها