آموزش های صنایع خاص

عناوین و محتوای آموزش های صنایع خاص شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

     : طراحی نموده است  ISO/IEC 17025  شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد دوره های آموزشی زیر را متناسب با نیاز صنایع مختلف به منظور اعتباردهی آزمایشگاهها بر اساس 

دوره‌های آموزشی صنایع خاص

 آموزش:  اعتباردهی آزمایشگاه های آب و فاضلاب – بخش دوم (آزمایشگاه های میکروبیولوژی)

 آموزش: اعتباردهی آزمایشگاه های آب و فاضلاب – بخش اول (آزمایشگاه های شیمی – فیزیک)

 آموزش:  الزامات خاص اعتباردهی آزمایشگاه های صنایع فلزی

 آموزش:  اعتباردهی آزمایشگاه های صنایع غذایی

 آموزش: الزامات خاص اعتباردهی آزمایشگاه های صنایع نفت و پتروشیمی

دپارتمان های آموزشی
آموزش های بین المللی
عناوین دوره های آموزشی بین المللی
محتوای دوره ها
آموزش های آماری
آموزش های آماری پیشگامان کیفیت پاسارگاد
محتوای دوره ها
ISO/IEC 17025 آموزش های عمومی
ISO/IEC 17025 آموزش های عمومی
محتوای دوره ها
وبینارهای انلاین آموزشی
وبینارهای انلاین آموزشی
محتوای دوره ها
آموزش های مجازی ( آفلاین )
آموزش های مجازی ( آفلاین )
محتوای دوره ها
آموزش های صنایع خاص
آموزش های صنایع خاص
محتوای دوره ها

کلمات کلیدی | آزمون مهارت , آزمون مهارت (PT) , استاندارد ISO 17025 , استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره ایزو 17025 , مشاوره استاندارد ISO 17025 , آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 , آموزش استاندارد ISO 17025 , تاییدصلاحیت آزمایشگاه , تاییدصلاحیت آزمایشگاهه ا, آزمون کفایت تخصصی, آزمون کفایت تخصصی (PT) , Proficiency Testing , Proficiency Testing (PT), مواد مرجع, مواد مرجع (RM), مواد مرجع گواهی شده (CRM), مواد مرجع (RMs), مواد مرجع گواهی شده (CRMs), صحهگذاری روش آزمون, صحهگذاری روشهای آزمون ,عدمقطعیت اندازهگیری