مواد کنترل کیفیت

   

 مشخصات فنی مواد کنترل کیفیت (QCMs) 

 

مواد کنترل کیفیت (QCMs)، موادی پايدار و يکنواخت بوده که داراي خصوصيات فيزيکی و/ يا شيميايي مشابه با نمونه‌هاي عادي آزمايشگاه مي‌باشد. اين ماده به شکل مناسبي نگهداري مي‌شود تا از يکپارچگي آن اطمينان حاصل شود و به ميزان کافي براي استفاده در بلندمدت موجود باشد.

در شرایطی که ماده مرجع مناسب وجود ندارد، آزمایشگاه‌ها ممکن است برای ارزیابی تکرارپذیری، دقت میانی یا تجدیدپذیری نتایج اندازه‌گیری از QCMها استفاده نمایند.

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) اقدام به تولید مواد کنترل کیفیت (QCMs) برای اندازه‌گیری پارامترهای شیمیایی در آهن اسفنجی و گندله آهن نموده است. این مواد بر اساس نتایج به دست آمده در آزمون مهارت (PT) تعیین مشخصات شده‌اند.

این مواد به همراه یک گواهینامه ارایه می‌شوند که شامل جمع‌بندی از مقادیر تخصیص‌یافته کلیه پارامترها و عدم‌قطعیت مرتبط با این مقادیر می‌باشند.

از مواد کنترل کیفیت می‌توان در چارچوب پایش و بهبود عملکرد آزمایشگاه و برای اقدامات زیر استفاده نمود

  • ¨ کنترل کیفیت داخلی و رسم نمودارهای کنترلی
  • ¨ پیگیری اثربخشی اقدامات اصلاحی
  • ¨ صحه‌گذاری روش‌ها
  • ¨ ارزیابی اثربخشی آموزشی کارکنان
  • ¨ شناسایی مشکلات مربوط به عملکرد ضعیف در PT