مشخصات فنی مواد کنترل کیفیت (QCMs)

 مشخصات فنی مواد کنترل کیفیت (QCMs) شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

5/5

مواد کنترل کیفیت (QCMs)، موادی پايدار و يکنواخت بوده که داراي خصوصيات فيزيکی و/ يا شيميايي مشابه با نمونه‌هاي عادي آزمايشگاه مي‌باشد. اين ماده به شکل مناسبي نگهداري مي‌شود تا از يکپارچگي آن اطمينان حاصل شود و به ميزان کافي براي استفاده در بلندمدت موجود باشد.در شرایطی که ماده مرجع مناسب وجود ندارد، آزمایشگاه‌ها ممکن است برای ارزیابی تکرارپذیری، دقت میانی یا تجدیدپذیری نتایج اندازه‌گیری از QCMها استفاده نمایند.

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) اقدام به تولید مواد کنترل کیفیت (QCMs) در زمینه‌های مختلف به شرح زیر نموده است:

  • آهن اسفنجی و گندله
  • انواع پلیمرها
  • سیمان
  • فولاد کم آلیاژ

این مواد بر اساس نتایج به دست آمده در آزمون مهارت (PT) تعیین مشخصات شده‌اند.این مواد به همراه یک گواهینامه ارایه می‌شوند که شامل جمع‌بندی از مقادیر تخصیص‌یافته کلیه پارامترها و عدم‌قطعیت مرتبط با این مقادیر می‌باشند.

 از مواد کنترل کیفیت می‌توان در چارچوب پایش و بهبود عملکرد آزمایشگاه و برای اقدامات زیر استفاده نمود:

  • کنترل کیفیت داخلی و رسم نمودارهای کنترلی
  • پیگیری اثربخشی اقدامات اصلاحی
  • صحه‌گذاری روش‌ها
  • ارزیابی اثربخشی آموزشی کارکنان
  • شناسایی مشکلات مربوط به عملکرد ضعیف در PT
مواد کنترل کیفیت پلیمر
جزئيات مواد کنترل کیفیت پلیمر
مواد کنترل کیفیت آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره آهن
جزئيات مواد کنترل کیفیت آهن اسفنجی و گندله
مواد کنترل کیفیت فولاد
جزئيات مواد کنترل کیفیت فولاد
مواد کنترل کیفیت سیمان
جزئيات مواد کنترل کیفیت سیمان
5/5

کلمات کلیدی |  مشخصات فنی مواد کنترل کیفیت , آزمون مهارت , آزمون مهارت (PT) , استاندارد ISO 17025 , استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره ایزو 17025 , مشاوره استاندارد ISO 17025 , آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 , آموزش استاندارد ISO 17025 , تاییدصلاحیت آزمایشگاه , تاییدصلاحیت آزمایشگاهه ا, آزمون کفایت تخصصی, آزمون کفایت تخصصی (PT) , Proficiency Testing , Proficiency Testing (PT), مواد مرجع, مواد مرجع (RM), مواد مرجع گواهی شده (CRM), مواد مرجع (RMs), مواد مرجع گواهی شده (CRMs), صحهگذاری روش آزمون, صحهگذاری روشهای آزمون ,عدمقطعیت اندازهگیری