شرکت های همکار

   برخی از شرکت های همکار، شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد، اولین مرجع تایید صلاحیت شده در ایران برای برگزاری آزمون مهارت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043          

 

دوره های آموزشی 17025 سرممیزی و رهبر اجرایی

مشاهده وب سایت

اقلام نمونه برداری

مشاهده وب سایت

آزمون مهارت سیمان، فلزی و فولادی، قیر

مشاهده وب سایت

مواد مرجع گواهی شده صنایع غذایی، فلزی، سیمان، آب و فاضلاب، نفت و پتروشیمی

مشاهده وب سایت

آزمون مهارت آب و فاضلاب

مشاهده وب سایت

کالیبراتور و تجهیزات پایش و ثبت داده ها

مشاهده وب سایت

مواد مرجع گواهی شده صنایع غذایی، زیست محیطی، سموم

مشاهده وب سایت

آزمون مهارت نفت و پتروشیمی

مشاهده وب سایت

مواد مرجع گواهی شده و آزمون مهارت صنایع غذایی، پلاستیک و پلیمر

مشاهده وب سایت

آزمون مهارت صنایع غذایی، سموم و افلاتوکسین ها

مشاهده وب سایت

مواد مرجع گواهی شده در زمینه آزمون‌های محصولات نفتی و پتروشیمی

مشاهده وب سایت

آنالایزر جیوه

مشاهده وب سایت

کلمات کلیدی | آزمون مهارت , آزمون مهارت (PT) , استاندارد ISO 17025 , استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره ایزو 17025 , مشاوره استاندارد ISO 17025 , آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 , آموزش استاندارد ISO 17025 , تاییدصلاحیت آزمایشگاه , تاییدصلاحیت آزمایشگاهه ا, آزمون کفایت تخصصی, آزمون کفایت تخصصی (PT) , Proficiency Testing , Proficiency Testing (PT), مواد مرجع, مواد مرجع (RM), مواد مرجع گواهی شده (CRM), مواد مرجع (RMs), مواد مرجع گواهی شده (CRMs), صحهگذاری روش آزمون, صحهگذاری روشهای آزمون ,عدمقطعیت اندازهگیری