استانداردهای کالیبراسیون تولیدی پیشگامان کیفیت

استانداردهای کالیبراسیون تولیدی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) از سال 1396 اقدام به تولید مواد مرجع گواهی شده (CRMs)/ استانداردهای کالیبراسیون مورد استفاده در آزمون‌های آب و فاضلاب نموده است که برای کاليبراسيون تجهيزات آزمايشگاه و همچنین حصول اطمينان از درستي و قابليت اعتماد نتايج آزمون‌ها مورد نیاز می‌باشند.

مطابق الزامات استاندارد ISO/IEC 17025، آزمايشگاه‌ها مي‌بايست براي انجام کاليبراسيون، از استانداردهاي کاليبراسيون مناسب، داراي قابليت رديابي اندازه‌شناسي و عدم‌قطعيت مشخص استفاده نمايند که مطابق الزامات استاندارد ISO 17034 تولید شده باشند. این شرکت مطابق مستندات پیوست کليه شواهد مورد نیاز جهت اثبات قابلیت ردیابی اندازه‌شناسی و برآورده‌سازی الزامات استاندارد ISO 17034 را بر اساس درخواست آزمایشگاه‌ها در اختیار ایشان قرار خواهد داد.

لازم به توضیح است که کلیه مواد اولیه و استانداردهای مورد استفاده جهت تولید مواد مرجع از سوي شرکت‌های معتبر Accustandard، ERA و Sigma Aldrich تامين شده و الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 را در زمينه مواد مرجع و استانداردهاي کاليبراسيون برآورده مي‌کند.

اطلاعات تکمیلی در خصوص مشخصات فنی این مواد، نحوه انتخاب مواد مرجع و قیمت این استانداردها در فایل‌های زیر موجود می‌باشد.

کلمات کلیدی | آزمون مهارت , آزمون مهارت (PT) , استاندارد ISO 17025 , استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره ایزو 17025 , مشاوره استاندارد ISO 17025 , آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 , آموزش استاندارد ISO 17025 , تاییدصلاحیت آزمایشگاه , تاییدصلاحیت آزمایشگاهه ا, آزمون کفایت تخصصی, آزمون کفایت تخصصی (PT) , Proficiency Testing , Proficiency Testing (PT), مواد مرجع, مواد مرجع (RM), مواد مرجع گواهی شده (CRM), مواد مرجع (RMs), مواد مرجع گواهی شده (CRMs), صحهگذاری روش آزمون, صحهگذاری روشهای آزمون ,عدمقطعیت اندازهگیری

توضیحات کلمات کلیدی : شرکت دانش‌ بنیان پيشگامان کيفيت پاسارگاد (PQP)، با بيش از 15 سال تجربه مديران و کارشناسان خود مجموعه کاملي از خدمات و محصولات مورد نياز جهت اعتباردهي آزمايشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 را ارایه مي‌کند.