آموزش های آماری

آموزش های آماری شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد دوره های آموزشی آماری زیر را به منظور تشریح الزامات تخصصی استاندارد ISO/IEC 17025  طراحی نموده است  ، برای مشاهده محتوای هریک از دوره های روی لینک دانلود محتوای دوره کلیک نمایید 

محتوای دوره های آموزشی آماری

 کاربرد نرم افزار Excel در تحلیل داده ها در آزمایشگاه های آزمون

Guide 35 راهنمای تعیین مشخصات و ارزیابي یکنواختي و پایداری مواد مرجع بر اساس

 طراحی و سازمان‌دهی مقایسات بین‌آزمایشگاهی

ارزیابی عدم‌قطعیت نمونه‌برداری

 کاربرد فنون آماری مقدماتی در آزمایشگاه (برای تکنسین ها و افراد تازه استخدام شده)  

کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه با استفاده از نرم افزارهای Minitab و Excel

 تخمین عدم قطعیت اندازه گیری 

 کاربرد نمودارهای کنترلی در تضمین کیفیت نتایج آزمون

صحه گذاری روش های آزمون بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025  

تکنیک های کنترل کیفیت خارجی در آزمایشگاه ها

تخمین عدم قطعیت اندازه گیری با رویکرد بالا به پایین

 تهیه و استفاده از مواد مرجع داخلی در تضمین کیفیت نتایج آزمون

 تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون- پیشرفته

کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه- پیشرفته

مفاهیم نوین در ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری 

روش‌های آماری مورد استفاده در آزمون‌های مهارت بر اساس ISO 13528

سایر حوزه های آموزشی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد
آموزش های بین المللی
عناوین دوره های آموزشی بین المللی
محتوای دوره ها
آموزش های آماری
آموزش های آماری پیشگامان کیفیت پاسارگاد
محتوای دوره ها
ISO/IEC 17025 آموزش های عمومی
ISO/IEC 17025 آموزش های عمومی
محتوای دوره ها
وبینارهای انلاین آموزشی
وبینارهای انلاین آموزشی
محتوای دوره ها
آموزش های مجازی ( آفلاین )
آموزش های مجازی ( آفلاین )
محتوای دوره ها
آموزش های صنایع خاص
آموزش های صنایع خاص
محتوای دوره ها
کلمات کلیدی
5/5

دوره آموزشی راهنمای تعیین مشخصات و ارزیابي یکنواختي و پایداری مواد مرجع بر اساس, دوره آموزشی مقایسات بین‌آزمایشگاهی با تعداد کم شرکت‌کننده , دوره آموزشي ارزیابی عدم‌قطعیت نمونه‌برداری ,  کاربرد فنون آماری مقدماتی در آزمایشگاه (برای تکنسین ها و افراد تازه استخدام شده), کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه با استفاده از نرم افزارهای Minitab و Excel ,  تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه های آزمون ,  کاربرد نمودارهای کنترلی در تضمین کیفیت نتایج آزمون ,  صحه گذاری روش های آزمون بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 ، کاربرد نرم افزار Excel در تحلیل داده ها در آزمایشگاه های آزمون ,  تکنیک های کنترل کیفیت خارجی در آزمایشگاه ها ,  تخمین عدم قطعیت اندازه گیری با رویکرد بالا به پایین ,  تهیه و استفاده از مواد مرجع داخلی در تضمین کیفیت نتایج آزمون