تامین مواد مرجع گواهی شده (CRM)

5/5

(CRM) تامین مواد مرجع گواهی شده

با توجه به اهمیت انجام کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه به منظور حصول اطمینان از درستی و قابلیت اعتماد نتایج آزمون‌ها، شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP)، انواع استانداردهای کالیبراسیون قابل استفاده در صنایع مختلف را تامین میکند.

همچنین با توجه به اینکه مطابق الزامات استاندارد ISO/IEC 17025، آزمایشگاه‌ها می‌بایست برای انجام کالیبراسیون، از استانداردهای کالیبراسیون مناسب، دارای قابلیت ردیابی اندازه‌شناسی و عدم‌قطعیت مشخص استفاده نمایند، کلیه استانداردهای قابل ارائه توسط این شرکت، الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 را در زمینه مواد مرجع و استانداردهای کالیبراسیون برآورده می‌کند.

اين شرکت امکان تامين مواد مرجع گواهی شده را در زمینه های زیر دارا ميباشد:

  • واد مرجع NIST
  • مواد مرجع ATILH REFERENCE POWDER : استاندارد آناليز شيميايي
  • ماده مرجعTL-201B ATILH‌: استاندارد آزمون Blain
  • ماده مرجع JCA 401: استاندارد مقاومت فشاري
  •  استانداردهای مرجع سختی سنجی
  • استانداردهای مرجع آناليز شيميايی
  • مواد مرجع MBH، BAS و …

خواهشمند است به منظور دریافت کاتالوگ محصولات، با اين شرکت تماس حاصل فرمائيد.

کلمات کلیدی | آزمون مهارت , آزمون مهارت (PT) , استاندارد ISO 17025 , استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره ایزو 17025 , مشاوره استاندارد ISO 17025 , آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 , آموزش استاندارد ISO 17025 , تاییدصلاحیت آزمایشگاه , تاییدصلاحیت آزمایشگاهه ا, آزمون کفایت تخصصی, آزمون کفایت تخصصی (PT) , Proficiency Testing , Proficiency Testing (PT), مواد مرجع, مواد مرجع (RM), مواد مرجع گواهی شده (CRM), مواد مرجع (RMs), مواد مرجع گواهی شده (CRMs), صحهگذاری روش آزمون, صحهگذاری روشهای آزمون ,عدمقطعیت اندازهگیری

توضیحات کلمات کلیدی : شرکت دانش‌ بنیان پيشگامان کيفيت پاسارگاد (PQP)، با بيش از 15 سال تجربه مديران و کارشناسان خود مجموعه کاملي از خدمات و محصولات مورد نياز جهت اعتباردهي آزمايشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 را ارایه مي‌کند.