آموزش های بین المللی

آموزش های بین المللی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد 

 شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد با توجه به ارتباطات گسترده بین‌المللی خود با موسسات معتبر، اساتید دانشگاه و اعضای کمیته‌های علمی سازمان‌هایی از قبیل ،Eurachem ، Eurolab و …، دوره‌های آموزشی زیر را با همکاری این موسسات و تحت اعتبار آن‌ها برگزار میکند ، برای مشاهده محتوای هریک از دوره ها روی عنوان دوره کلیک نمایید . 

محتوای دوره های آموزشی بین المللی

دوره آموزشی مناسب بودن روش‌های آزمون برای هدف

 دوره آموزشی جامع الزامات ISO/IEC 17025 برای آزمایشگاه‌های آزمون

مدیریت کیفیت در آزمایشگاه با رویکرد تمرکز بر آگاه‌سازی کیفی

 کاربرد نرم افزار Excel در تحلیل داده‌ها در آزمایشگاه‌های آزمون

 ارزیابی انطباق بر اساس نتایج اندازه گیری

 سرممیزی استاندارد ISO/IEC 17025  تحت اعتبار PECB کانادا

 تخمین عدم قطعیت اندازه گیری بر اساس استاندارد ISO 11352

   صحه گذاری روش های آنالیز شیمیایی

 ارزیابی ریسک و کنترل کیفیت داخلی در آزمایشگاه

 عدم‌قطعیت نتایج آزمون – آخرین تغییرات 

سایر حوزه های آموزشی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد
آموزش های بین المللی
عناوین دوره های آموزشی بین المللی
محتوای دوره ها
آموزش های آماری
آموزش های آماری پیشگامان کیفیت پاسارگاد
محتوای دوره ها
ISO/IEC 17025 آموزش های عمومی
ISO/IEC 17025 آموزش های عمومی
محتوای دوره ها
وبینارهای انلاین آموزشی
وبینارهای انلاین آموزشی
محتوای دوره ها
آموزش های مجازی ( آفلاین )
آموزش های مجازی ( آفلاین )
محتوای دوره ها
آموزش های صنایع خاص
آموزش های صنایع خاص
محتوای دوره ها
کلمات کلیدی
5/5