آموزش های بین المللی

آموزش های بین المللی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد 

Eurachem ، Eurolab شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد با توجه به ارتباطات گسترده بین‌المللی خود با موسسات معتبر، اساتید دانشگاه و اعضای کمیته‌های علمی سازمان‌هایی از قبیل ، و …، دوره‌های آموزشی زیر را با همکاری این موسسات و تحت اعتبار آن‌ها برگزار میکند ، برای مشاهده محتوای هریک از دوره ها روی عنوان دوره کلیک نمایید .