قالب مستندات استاندارد ISO/IEC 17025:2017

قالب مستندات ISO/IEC 17025:2017

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد اقدام به عرضه قالب مستندات و فرم‌های مورد نیاز جهت پیاده‌سازی استاندارد ISO/IEC 17025 ویرایش سال 2017 نموده است.
در این قسمت شما می‌توانید مستندات مورد نیاز بندهای مختلف استاندارد را به صورت جداگانه یا به صورت کلی خریداری نمایید. این مجموعه شامل نمونه نظامنامه و خط‌مشی کیفیت، روش‌های اجرایی هر بند و کلیه فرم‌ها، قالب‌های Excel و سایر مستندات مورد نیاز می‌باشد.
برای خرید قالب مستندات، با شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد به شماره‌های 7-88546426-021 تماس گرفته شود..

قالب مستندات