معرفی

 

 تامین مواد مرجع گواهی شده (CRM)

با توجه به اهمیت انجام کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه به منظور حصول اطمینان از درستی و قابلیت اعتماد نتایج آزمون‌ها، شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP)، انواع استانداردهای کالیبراسیون قابل استفاده در صنایع مختلف را تامین میکند.

همچنین با توجه به اینکه مطابق الزامات استاندارد ISO/IEC 17025، آزمایشگاه‌ها می‌بایست برای انجام کالیبراسیون، از استانداردهای کالیبراسیون مناسب، دارای قابلیت ردیابی اندازه‌شناسی و عدم‌قطعیت مشخص استفاده نمایند، کلیه استانداردهای قابل ارائه توسط این شرکت، الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 را در زمینه مواد مرجع و استانداردهای کالیبراسیون برآورده می‌کند.

اين شرکت امکان تامين مواد مرجع گواهی شده را در زمینه های زیر دارا ميباشد:

 • مواد مرجع مربوط به اندازه‌گيری انواع سموم در مواد غذايی
 • مواد مرجع مربوط به رنگ و بو در مواد غذايی
 • مواد مرجع مربوط به انواع آلاينده‌های شيميايی در مواد غذايی
 • مواد مرجع مربوط به اندازه‌گيری فلزات سنگين
 • مواد مرجع مربوط به اندازه‌گيری افلاتوکسين، آکروتوکسين و مايکوتوکسين
 • مواد مرجع مربوط به اندازه‌گيری آفت‌کش‌ها
 • مواد مرجع مربوط به اندازه‌گيری هيستامين
 • مواد مرجع مربوط به اندازه‌گيری چربی، خاکستر، نیتروژن، رطوبت و پروتئین
 • مواد مرجع مربوط به اندازه‌گيری اسيدهای چرب و امگا 3
 • مواد مرجع مربوط به اندازه‌گيری PAHs و …..
 • واد مرجع NIST
 • مواد مرجع ATILH REFERENCE POWDER : استاندارد آناليز شيميايي
 • ماده مرجعTL-201B ATILH‌: استاندارد آزمون Blain
 • ماده مرجع JCA 401: استاندارد مقاومت فشاري
 •  استانداردهای مرجع سختی سنجی
 • استانداردهای مرجع آناليز شيميايی
 • مواد مرجع MBH، BAS و …