مشتریان ما

برخی از مشتریان شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد در خصوص خدمات مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025

 

 

وضعیت تاییدیه / گواهینامه

زمینه فعالیت

موضوع پروژه

نام مشتری

اتمام پروژه

فولاد

مشاوره در زمینه تعیین قوانین تصمیم‌گیری

شرکت فولاد آلیاژی ایران

در حال اجرا

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

 آب و فاضلاب استان ایلام

تایید شده توسط مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب استان فارس

در حال اجرا

آب و فاضلاب

فناوری اطلاعات

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

در حال اجرا

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

در حال اجرا

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

 در حال اجرا

صنایع غذایی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17043

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز

اتمام پروژه

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17043

پلیمر آریاساسول

 در حال اجرا

بهداشت و سلامت

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 در حال اجرا

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی مهاباد

 تاییدصلاحیت از مرکز ملی تاییدصلاحیت ایران

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی لرستان

 در حال اجرا

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی مرجان

 تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی مهر

 تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی کرمانشاه

 تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پليمر آرياساسول

 تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی شازند

اتمام پروژه

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی غدیر

 تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

نگهداری سیستم استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی مبین

 تاييد صلاحيت از DAKKS

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی جم

 تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی مارون

 تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی زاگرس

 تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی بوعلي سينا

 تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی پارس

 اتمام پروژه

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی خوزستان

 اتمام پروژه

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی بيستون

 تائید صلاحیت از مرکز تائید صلاحیت ايران

تولید دوده صنعتی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت صنعتی دوده فام

 تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی برزويه

 اتمام پروژه

نفت و گاز

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

پالایش گاز فجر جم

 تایید صلاحیت از TURKAK

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

 تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب گیلان

 تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب مازندران

 تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

 تاييد صلاحيت از DAKKS

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان البرز

 تایید صلاحیت از TURKAK

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب مشهد

 تایید صلاحیت از TURKAK

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آتیه گیلاب صنعت

 تایید صلاحیت از TURKAK

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب شيراز

تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان همدان

تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب اهواز

 تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب قزوين

 تاييد صلاحيت از DAKKS

آب و فاضلاب

نگهداری سیستم استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

 تایید صلاحیت از TURKAK

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربي

 تایید صلاحیت از TURKAK

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

 تایید صلاحیت از TURKAK

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب روستايی اصفهان

 اتمام پروژه

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب روستایی همدان

 تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب زنجان

 تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب منطقه 1 تهران

 تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران

 تایید صلاحیت از TURKAK

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

 تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران

تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران

 تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت تامين و تصفيه آب و فاصلاب

تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان

 تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

 تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب کهگيلويه و بوير احمد

 تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب روستائی کهگيلويه و بوير احمد

تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب بوشهر

تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب وفاضلاب چهار محال و بختیاری

 اتمام پروژه

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب وفاضلاب روستایی کرمان

 تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت شیمی داروئی داروپخش

 اتمام پروژه

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت داروسازی کيميدارو

 اتمام پروژه

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت داروسازی دانا

 تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت داروسازی دکتر عبيدی

 تاييد صلاحيت از  DAKKS

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت البرز دارو

 تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آفا شيمی

 تاييد صلاحيت از TURKAK

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت فولاد هرمزگان

 تاييد صلاحيت از TURKAK

فلزی و فولادی

نگهداری سیستم استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 در حال اجرا

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آهن و فولاد ارفع

 در حال اجرا

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پارس فولاد سبزوار

 در حال اجرا

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت ورق خودرو

 تاييد صلاحيت از DAKKS

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت توليدی چدن سازان

 تایید صلاحیت از TURKAK

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

مجتمع صنعتي اسفراين

 تایید صلاحیت از TURKAK

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت فولاد آلياژی ايران

 تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت گروه صنعتی سپاهان

 در حال اجرا

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت گیل راد شمال

 تایید صلاحیت از TURKAK

UPV استابیلایزر

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت همپار

 تاييد صلاحيت از DAKKS

UPV درب و پنجره

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت بوتيا صنعت

 تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

UPV درب و پنجره

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت ويستا بست

 اتمام پروژه

محیط زیست

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت عمران زيست آزما- سلکو

اتمام پروژه

محیط زیست

مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت خاک آزمانگين

 تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

خودرو

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آزمايشگاه تست موتور سيکلت شرکت توليدی نيرو محرکه

 اتمام پروژه

خودرو

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت سايپا

تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

رادیاتور خودرو

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت رادیاتور ایران

 تائید صلاحیت از مرکز تائید صلاحیت ايران

آرایشی و بهداشتی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آزمايشگاه آزما نانو سيستم

 تائید صلاحیت از مرکز تائید صلاحیت ايران

آرایشی و بهداشتی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پارس حيان

 تایید صلاحیت از TURKAK

صنایع غذایی

نگهداری سیستم استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت شیرین عسل

 تاييد صلاحيت از DAKKS

صنایع غذایی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

سازمان دامپزشکی کشور- مرکز تشخيص و کنترل مواد بيولوژيک

 تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

صنایع غذایی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت جهان ستاره آريا

 اتمام پروژه

صنایع غذایی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

معاونت غذا و دارو استان اصفهان

تایید صلاحیت از TURKAK

آزمون سوخت

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

خدمات دريايی و کشتيرانی قشم- بهنگام تدبیر قشم

 تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

نظامی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آزمايشگاه کوثر(سازمان خريد سپاه)

 اتمام پروژه

گاز صنعتی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

رهام گاز