دوره آموزشی جامع الزامات ایزو 17025 برای آزمایشگاه‌

دوره آموزشی:  جامع الزامات ISO/IEC 17025 برای آزمایشگاه‌های آزمون

هدف: درک عناصر سیستم مدیریت کیفیت (QMS) در آزمایشگاه

مدت زمان برگزاری: 4 روز
رویکرد آموزشی: تئوری و کارگاه آموزشی 
پیش نیاز: آشنایی اولیه با استاندارد ISO/IEC 17025

 

سرفصل‌های دوره آموزشی

– الزامات اولیه استاندارد ISO/IEC 17025 (مستندسازی، ثبت نمونه، مدیریت داده‌ها و گزارش‌دهی)
– منابع انسانی و مسئولیت‌ها (شایستگی کارکنان، سازمان‌دهی و مسئولیت‌ها در آزمایشگاه)
– منابع فیزیکی (الزامات تاسیسات و تجهیزات آزمایشگاه)
– منابع بیرونی (محصولات و خدمات فراهم‌شده برون‌سازمانی و قابلیت ردیابی)
– عدم‌قطعیت اندازه‌گیری (خطاها و قابلیت اطمینان نتایج، أصول شناسایی و تخمین عدم‌قطعیت و گزارش‌دهی آن)
– استفاده از روش‌های مناسب برای هدف (اصول صحه‌گذاری و تصدیق روش‌ها)
– پایش اعتبار نتایج آزمایشگاه به صورت داخلی و خارجی (کنترل کیفیت داخلی و آزمون مهارت)
– وابستگی نتایج ازمون به کیفیت نمونه (نمونه‌برداری و جابجایی نمونه)
– مدیریت اشتباهات (کنترل کارنامنطبق و شکایات)

 

مدرس: آقای Lorens Peter. Sibbesen از شرکت LAB Quality International دانمارک، عضو هیات علمی و مدیر گروه کاری صحه‌گذاری موسسه Eurachem

دپارتمان های آموزشی
آموزش های بین المللی
عناوین دوره های آموزشی بین المللی
محتوای دوره ها
آموزش های آماری
آموزش های آماری پیشگامان کیفیت پاسارگاد
محتوای دوره ها
ISO/IEC 17025 آموزش های عمومی
ISO/IEC 17025 آموزش های عمومی
محتوای دوره ها
وبینارهای انلاین آموزشی
وبینارهای انلاین آموزشی
محتوای دوره ها
آموزش های مجازی ( آفلاین )
آموزش های مجازی ( آفلاین )
محتوای دوره ها
آموزش های صنایع خاص
آموزش های صنایع خاص
محتوای دوره ها

کلمات کلیدی | آزمون مهارت , آزمون مهارت (PT) , استاندارد ISO 17025 , استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره ایزو 17025 , مشاوره استاندارد ISO 17025 , آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 , آموزش استاندارد ISO 17025 , تاییدصلاحیت آزمایشگاه , تاییدصلاحیت آزمایشگاهه ا, آزمون کفایت تخصصی, آزمون کفایت تخصصی (PT) , Proficiency Testing , Proficiency Testing (PT), مواد مرجع, مواد مرجع (RM), مواد مرجع گواهی شده (CRM), مواد مرجع (RMs), مواد مرجع گواهی شده (CRMs), صحهگذاری روش آزمون, صحهگذاری روشهای آزمون ,عدمقطعیت اندازهگیری