مواد کنترل کیفیت آهن اسفنجی و گندله

مواد کنترل کیفیت (QCMs) آهن اسفنجی و گندله

مواد کنترل کیفیت (QCMs) چیست؟

مواد کنترل کیفیت (QCMs)، موادی پايدار و يکنواخت بوده که داراي خصوصيات فيزيکی و/ يا شيميايي مشابه با نمونه‌هاي عادي آزمايشگاه مي‌باشند. اين ماده به شکل مناسبي نگهداري شده تا از يکپارچگي آن اطمينان حاصل شود و به ميزان کافي براي استفاده در بلندمدت موجود باشد.در شرایطی که ماده مرجع مناسب وجود نداشته یا این مواد دارای قیمت بالایی باشند، آزمایشگاه‌ها ممکن است برای ارزیابی تکرارپذیری، دقت میانی یا تجدیدپذیری نتایج اندازه‌گیری از QCMها استفاده نمایند.

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) اقدام به تولید مواد کنترل کیفیت (QCMs) برای اندازه‌گیری پارامترهای شیمیایی در آهن اسفنجی و گندله آهن نموده است. این مواد بر اساس نتایج به دست آمده در آزمون مهارت (PT) تعیین مشخصات شده‌اند. این مواد به همراه یک گواهینامه ارایه می‌شوند که شامل جمع‌بندی از مقادیر تخصیص‌یافته کلیه پارامترها و عدم‌قطعیت مرتبط با این مقادیر می‌باشند.


از مواد کنترل کیفیت می‌توان در چارچوب پایش و بهبود عملکرد آزمایشگاه و برای اقدامات زیر استفاده نمود:

  •   کنترل کیفیت داخلی و رسم نمودارهای کنترلی
  •   پیگیری اثربخشی اقدامات اصلاحی
  •   صحه‌گذاری روش‌ها
  •   ارزیابی اثربخشی آموزشی کارکنان
  •   شناسایی مشکلات مربوط به عملکرد ضعیف در PT
فهرست قیمت

قیمت (ريال)

حجم ماده

نام ماده کنترل کیفیت (QCM)

16.000.000 ريال

ظرف شیشه ای

50g

ماده کنترل کیفیت پارامترهای شیمیایی آهن اسفنجی

16.000.000 ريال

ظرف شیشه ای

50g

ماده کنترل کیفیت پارامترهای شیمیایی گندله آهن

30.000.000 ريال

دو ظرف شیشه ای

50g + 50g

ماده کنترل کیفیت پارامترهای شیمیایی آهن اسفنجی+

ماده کنترل کیفیت پارامترهای شیمیایی گندله آهن

مطالب مرتبط
مواد کنترل کیفیت سیمان
جزئيات مواد کنترل کیفیت سیمان
مواد کنترل کیفیت پلیمر
جزئيات مواد کنترل کیفیت پلیمر
مواد کنترل کیفیت آهن اسفنجی و گندله
جزئيات مواد کنترل کیفیت آهن اسفنجی و گندله
5/5