الزامات خاص اعتباردهی آزمایشگاه‌های صنایع فلزی

دوره آموزشی: الزامات خاص اعتباردهی آزمایشگاه های صنایع فلزی

هدف: این دوره به صورت اختصاصی و متناسب با نیاز آزمایشگاه‌های صنایع فلزی طراحی شده است. در این دوره آموزشی تکنیک‌های کنترل کیفیت مرتبط با آزمون‌های خاص آزمایشگاه‌های این صنعت به همراه کارگاه‌های آموزشی متنوع تشریح میگردد. شرکت‌کنندگان پس از اتمام دوره قادر خواهند بود فعالیت‌های کنترل کیفیت را مطابق الزامات ISO/IEC 17025 و سایر استانداردهای بین‌المللی، اجرا و تجزیه و تحلیل نمایند. 
مدت زمان برگزاری: 2 روز
رویکرد آموزشی: تئوری و کارگاه آموزشی 
پیش نیاز: آشنایی با آمار مقدماتی

 

سرفصل‌های دوره آموزشی
  • تضمین کیفیت نتایج
  • نمودارهای کنترلی
  • آزمون های مهارت (PT)
  • کلیات تایید صلاحیت و اعتباردهی
  • مفاهیم و تعاریف اولیه
  • تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون در مقایسه با داده‌های عملکردی
  • تصدیق مستقیم و غیر مستقیم تجهیزات آزمایشگاه
دپارتمان های آموزشی
آموزش های بین المللی
عناوین دوره های آموزشی بین المللی
محتوای دوره ها
آموزش های آماری
آموزش های آماری پیشگامان کیفیت پاسارگاد
محتوای دوره ها
ISO/IEC 17025 آموزش های عمومی
ISO/IEC 17025 آموزش های عمومی
محتوای دوره ها
وبینارهای انلاین آموزشی
وبینارهای انلاین آموزشی
محتوای دوره ها
آموزش های مجازی ( آفلاین )
آموزش های مجازی ( آفلاین )
محتوای دوره ها
آموزش های صنایع خاص
آموزش های صنایع خاص
محتوای دوره ها

کلمات کلیدی | آزمون مهارت , آزمون مهارت (PT) , استاندارد ISO 17025 , استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره ایزو 17025 , مشاوره استاندارد ISO 17025 , آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 , آموزش استاندارد ISO 17025 , تاییدصلاحیت آزمایشگاه , تاییدصلاحیت آزمایشگاهه ا, آزمون کفایت تخصصی, آزمون کفایت تخصصی (PT) , Proficiency Testing , Proficiency Testing (PT), مواد مرجع, مواد مرجع (RM), مواد مرجع گواهی شده (CRM), مواد مرجع (RMs), مواد مرجع گواهی شده (CRMs), صحهگذاری روش آزمون, صحهگذاری روشهای آزمون ,عدمقطعیت اندازهگیری