آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی

دوره آموزشی: اعتباردهی آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب بخش دوم –  آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی

هدف: هدف این دوره یادگیری الزامات تخصصی اعتباردهی آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب متناسب با الزامات SM 2017 و سایر مراجع مرتبط با آزمون‌های صنعت آب و فاضلاب می‌باشد. 
مدت زمان برگزاری: 2 روز
رویکرد آموزشی: تئوری و کارگاه آموزشی از مثال‌های آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب
پیش نیاز:  آمار مقدماتی

 

سرفصل‌های دوره آموزشی
  • الزامات خاص مربوط به محیط کشت و سوش‌های مرجع
  • صحه‌گذاری روش‌های آزمون میکروبیولوژی
  • کنترل کیفیت در آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی
  • تخمین عدم­قطعیت در آزمایشگاه­های میکروبیولوژی
  • تایید صلاحیت و مراجع اعتباردهی
  • مقدمه‌ای بر الزامات استاندارد ISO/IEC 17025
  • قابلیت ردیابی اندازه‌گیری
  • الزامات خاص شرایط محیطی در آزمایشگاه میکروبیولوژی
  • الزامات خاص مربوط به کالیبراسیون و کنترل تجهیزات
دپارتمان های آموزشی
آموزش های بین المللی
عناوین دوره های آموزشی بین المللی
محتوای دوره ها
آموزش های آماری
آموزش های آماری پیشگامان کیفیت پاسارگاد
محتوای دوره ها
ISO/IEC 17025 آموزش های عمومی
ISO/IEC 17025 آموزش های عمومی
محتوای دوره ها
وبینارهای انلاین آموزشی
وبینارهای انلاین آموزشی
محتوای دوره ها
آموزش های مجازی ( آفلاین )
آموزش های مجازی ( آفلاین )
محتوای دوره ها
آموزش های صنایع خاص
آموزش های صنایع خاص
محتوای دوره ها

کلمات کلیدی | آزمون مهارت , آزمون مهارت (PT) , استاندارد ISO 17025 , استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره ایزو 17025 , مشاوره استاندارد ISO 17025 , آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 , آموزش استاندارد ISO 17025 , تاییدصلاحیت آزمایشگاه , تاییدصلاحیت آزمایشگاهه ا, آزمون کفایت تخصصی, آزمون کفایت تخصصی (PT) , Proficiency Testing , Proficiency Testing (PT), مواد مرجع, مواد مرجع (RM), مواد مرجع گواهی شده (CRM), مواد مرجع (RMs), مواد مرجع گواهی شده (CRMs), صحهگذاری روش آزمون, صحهگذاری روشهای آزمون ,عدمقطعیت اندازهگیری