استانداردهای کالیبراسیون تولیدی PQP

PQP استانداردهای کالیبراسیون تولیدی

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) از سال 1396 اقدام به تولید مواد مرجع گواهی شده (CRMs)/ استانداردهای کالیبراسیون مورد استفاده در آزمون‌های آب و فاضلاب نموده است که برای کاليبراسيون تجهيزات آزمايشگاه و همچنین حصول اطمينان از درستي و قابليت اعتماد نتايج آزمون‌ها مورد نیاز می‌باشند.

مطابق الزامات استاندارد ISO/IEC 17025، آزمايشگاه‌ها مي‌بايست براي انجام کاليبراسيون، از استانداردهاي کاليبراسيون مناسب، داراي قابليت رديابي اندازه‌شناسي و عدم‌قطعيت مشخص استفاده نمايند که مطابق الزامات استاندارد ISO 17034 تولید شده باشند. این شرکت مطابق مستندات پیوست کليه شواهد مورد نیاز جهت اثبات قابلیت ردیابی اندازه‌شناسی و برآورده‌سازی الزامات استاندارد ISO 17034 را بر اساس درخواست آزمایشگاه‌ها در اختیار ایشان قرار خواهد داد.

لازم به توضیح است که کلیه مواد اولیه و استانداردهای مورد استفاده جهت تولید مواد مرجع از سوي شرکت‌های معتبر Accustandard، ERA و Sigma Aldrich تامين شده و الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 را در زمينه مواد مرجع و استانداردهاي کاليبراسيون برآورده مي‌کند.

اطلاعات تکمیلی در خصوص مشخصات فنی این مواد، نحوه انتخاب مواد مرجع و قیمت این استانداردها در فایل‌های زیر موجود می‌باشد.