خدمات به‌روزآوری سیستم مدیریت آزمایشگاه

معرفی خدمات شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد جهت به روزآوری سیستم مدیریت آزمایشگاه‌ها از ویراش 2005 به ویرایش 2017 استاندارد ISO/IEC 17025

خدمات به روز آوری مستندات

  • به روز آوری روش‌های اجرایی و نظامنامه آزمایشگاه بر اساس ویرایش 2017 استاندارد
  • برگزاری یک جلسه 4 ساعته به صورت مجازی از طریق سامانه خدمات الکترونیکی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد به منظور پاسخ‌گویی به سوالات
  • برگزاری یک نفر-روز جلسه جهت ارایه مستندات و رفع ابهامات احتمالی

انجام ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017:

  •  انجام ممیزی مرحله اول شامل بررسی مستندات و سوابق آزمایشگاه‌ و ارسال گزارش
  •  انجام ممیزی مرحله دوم شامل ممیزی در محل به مدت 4 نفر-روز (به صورت حضوری یا برقراری ارتباط زنده الکترونیکی)