مشتریان ما

   برخی از مشتریان شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد، اولین مرجع تایید صلاحیت شده در ایران برای برگزاری آزمون مهارت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043          

 

 

وضعیت تاییدیه / گواهینامه

زمینه فعالیت

موضوع پروژه

نام مشتری

 • در حال اجرا

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

 •  در حال اجرا
صنایع غذایی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17043

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 •  در حال اجرا
پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17043

پلیمر آریاساسول
 •  در حال اجرا
بهداشت و سلامت

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 •  در حال اجرا

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی لرستان

 •  در حال اجرا

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی مرجان

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی مهر

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی کرمانشاه

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پليمر آرياساسول

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی شازند

 •  در حال اجرا

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی غدیر

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

نگهداری سیستم استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی مبین

 •  تاييد صلاحيت از DAKKS

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی جم

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی مارون

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی زاگرس

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی بوعلي سينا

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی پارس

 •  اتمام پروژه

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی خوزستان

 •  اتمام پروژه

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی بيستون

 •  تائید صلاحیت از مرکز تائید صلاحیت ايران

تولید دوده صنعتی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت صنعتی دوده فام

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی برزويه

 •  در حال اجرا

نفت و گاز

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

پالایش گاز فجر جم

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

 •  تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب گیلان

 •  تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب مازندران

 •  تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

 •  تاييد صلاحيت از DAKKS

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان البرز

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب مشهد

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

 • تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آتیه گیلاب صنعت

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب شيراز

 • تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان همدان

 • تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب اهواز

 •  تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب قزوين

 •  تاييد صلاحيت از DAKKS

آب و فاضلاب

نگهداری سیستم استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربي

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب روستايی اصفهان

 •  در حال اجرا

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب روستایی همدان

 •  تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب زنجان

 •  تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب منطقه 1 تهران

 •  تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

 •  تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران

 • تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران

 •  تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت تامين و تصفيه آب و فاصلاب

 • تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان

 •  تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

 •  تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 •  تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب کهگيلويه و بوير احمد

 •  تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب روستائی کهگيلويه و بوير احمد

 • تاييد شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب بوشهر

 •  در حال اجرا

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب وفاضلاب چهار محال و بختیاری

 •  در حال اجرا

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب وفاضلاب روستایی کرمان

 •  تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت شیمی داروئی داروپخش

 •  در حال اجرا

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت داروسازی کيميدارو

 •  اتمام پروژه

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت داروسازی دانا

 •  تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت داروسازی دکتر عبيدی

 •  تاييد صلاحيت از  DAKKS

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت البرز دارو

 •  تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آفا شيمی

 •  تاييد صلاحيت از TURKAK

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت فولاد هرمزگان

 •  تاييد صلاحيت از TURKAK

فلزی و فولادی

نگهداری سیستم استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 •  در حال اجرا

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آهن و فولاد ارفع

 •  در حال اجرا

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پارس فولاد سبزوار

 •  در حال اجرا

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت ورق خودرو

 •  تاييد صلاحيت از DAKKS

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت توليدی چدن سازان

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

مجتمع صنعتي اسفراين

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت فولاد آلياژی ايران

 •  تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت گروه صنعتی سپاهان

 •  در حال اجرا

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت گیل راد شمال

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

UPV استابیلایزر

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت همپار

 •  تاييد صلاحيت از DAKKS

UPV درب و پنجره

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت بوتيا صنعت

 •  تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

UPV درب و پنجره

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت ويستا بست

 •  اتمام پروژه

محیط زیست

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت عمران زيست آزما- سلکو

 • اتمام پروژه

محیط زیست

مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت خاک آزمانگين

 •  تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

خودرو

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آزمايشگاه تست موتور سيکلت شرکت توليدی نيرو محرکه

 •  اتمام پروژه

خودرو

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت سايپا

 • تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

رادیاتور خودرو

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت رادیاتور ایران

 •  در حال اجرا

آرایشی و بهداشتی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آزمايشگاه آزما نانو سيستم

 •  تائید صلاحیت از مرکز تائید صلاحیت ايران

آرایشی و بهداشتی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پارس حيان

 •  تایید صلاحیت از TURKAK

صنایع غذایی

نگهداری سیستم استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت شیرین عسل

 •  تاييد صلاحيت از DAKKS

صنایع غذایی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

سازمان دامپزشکی کشور- مرکز تشخيص و کنترل مواد بيولوژيک

 •  تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

صنایع غذایی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت جهان ستاره آريا

 •  اتمام پروژه

صنایع غذایی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

معاونت غذا و دارو استان اصفهان

 • تایید صلاحیت از TURKAK

آزمون سوخت

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

خدمات دريايی و کشتيرانی قشم- بهنگام تدبیر قشم

 •  تاييد صلاحيت از مرکز تائید صلاحیت ایران

نظامی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آزمايشگاه کوثر(سازمان خريد سپاه)

 •  اتمام پروژه

گاز صنعتی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

رهام گاز