مشتریان ما

   برخی از مشتریان شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد، اولین مرجع تایید صلاحیت شده در ایران برای برگزاری آزمون مهارت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043          

 

 

وضعیت تاییدیه / گواهینامه

زمینه فعالیت

موضوع پروژه

نام مشتری

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب استان فارس

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

صنایع غذایی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17043

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17043

پلیمر آریاساسول

بهداشت و سلامت

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی مهاباد

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی لرستان

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی مرجان

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی مهر

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی کرمانشاه

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پليمر آرياساسول

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی شازند

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی غدیر

پتروشیمی

نگهداری سیستم استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی مبین

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی جم

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی مارون

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی بوعلي سينا

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشیمی پارس

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی خوزستان

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی بيستون

تولید دوده صنعتی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت صنعتی دوده فام

پتروشیمی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پتروشيمی برزويه

نفت و گاز

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

پالایش گاز فجر جم

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب گیلان

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب مازندران

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان البرز

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب مشهد

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آتیه گیلاب صنعت

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب شيراز

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان همدان

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب اهواز

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب قزوين

آب و فاضلاب

نگهداری سیستم استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربي

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب روستايی اصفهان

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب روستایی همدان

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب زنجان

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب منطقه 1 تهران

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت تامين و تصفيه آب و فاصلاب

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب کهگيلويه و بوير احمد

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب و فاضلاب روستائی کهگيلويه و بوير احمد

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آب و فاضلاب بوشهر

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب وفاضلاب چهار محال و بختیاری

آب و فاضلاب

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آب وفاضلاب روستایی کرمان

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت شیمی داروئی داروپخش

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت داروسازی کيميدارو

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت داروسازی دانا

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت داروسازی دکتر عبيدی

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت البرز دارو

داروسازی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آفا شيمی

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت فولاد هرمزگان

فلزی و فولادی

نگهداری سیستم استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت آهن و فولاد ارفع

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پارس فولاد سبزوار

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت ورق خودرو

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت توليدی چدن سازان

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

مجتمع صنعتي اسفراين

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت فولاد آلياژی ايران

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت گروه صنعتی سپاهان

فلزی و فولادی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت گیل راد شمال

UPV استابیلایزر

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت همپار

UPV درب و پنجره

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت بوتيا صنعت

UPV درب و پنجره

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت ويستا بست

محیط زیست

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت عمران زيست آزما- سلکو

محیط زیست

مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت خاک آزمانگين

خودرو

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آزمايشگاه تست موتور سيکلت شرکت توليدی نيرو محرکه

خودرو

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت سايپا

رادیاتور خودرو

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت رادیاتور ایران

آرایشی و بهداشتی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آزمايشگاه آزما نانو سيستم

آرایشی و بهداشتی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت پارس حيان

صنایع غذایی

نگهداری سیستم استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت شیرین عسل

صنایع غذایی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

سازمان دامپزشکی کشور- مرکز تشخيص و کنترل مواد بيولوژيک

صنایع غذایی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

شرکت جهان ستاره آريا

صنایع غذایی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

معاونت غذا و دارو استان اصفهان

آزمون سوخت

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

خدمات دريايی و کشتيرانی قشم- بهنگام تدبیر قشم

نظامی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

آزمايشگاه کوثر(سازمان خريد سپاه)

گاز صنعتی

مشاوره و آموزش ISO/IEC 17025

رهام گاز