بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت

این مجموعه وظیفه اصلی خود را استانداردسازی صنایع و کمک به افزایش شاخص سلامت و بهبود کیفیت زندگی در سطح کشور و منطقه می‌داند. این ماموریت از طریق موارد زیر تحقق می‌یابد:

  • خدمات آموزش و مشاوره در زمینهبهینه‌سازی نظام‌های مدیریتی و فنی
  • طرح‌ریزی و اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌ها و مقایسات بین آزمایشگاهی
  • تامین و ارائه تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی، تحقیقاتیو پژوهشی استاندارد

با ایجاد روابط تجاری پایدار با سازمان‌های معتبر ملی و بین‌المللی و به کارگيری نيروی انسانی متخصص و توانمندسازی مستمر آن‌ها، راه‌حل‌های جامع به مشتریان ارائه شده و از این طریق حقوق و رضایت کلیه ذینفعان سازمان شامل کارکنان، سهامداران، مشتریان، تامين‌کنندگان، جامعه و دولت تامين میگردد.