مشاوره

SERVICE OVERVIEW

    بيش از 20 سال تجربه در ارایه خدمات مشاوره‌ بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 به آزمایشگاه‌ها           

 شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد با بیش از 20 سال تجربه مدیران و کارشناسان خود مجموعه کاملی از خدمات مشاوره، آموزشی و محصولات مرتبط با اعتباردهی آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 را ارائه میکند. خدمات شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد در رابطه با استقرار سیستم ISO/IEC 17025 به شرح زیر است:

 

فاز اول: ارزیابی اولیه آزمايشگاه

 •  تجزيه و تحليل فاصله (Gap Analysis) به منظور شناسايی مغايرت‌های ميان وضعيت موجود آزمايشگاه و استاندارد ISO/IEC 17025
 •  برگزاری دوره آموزشی مبانی و مستندسازی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

فاز دوم: مستندسازی و استقرار

 • تهيه مستندات مورد نياز استاندارد ISO/IEC 17025 شامل خط‌مشی کيفيت، نظامنامه کيفيت، روش‌های اجرايی و دستورالعمل‌های کاری
 • برگزاری دوره آموزشی کاربرد فنون آماری در آزمایشگاه ها
 • برگزاری دوره آموزشی ارزیابی ریسک در آزمایشگاه‌ها
 • استقرار مستندات تدوين شده و نظارت بر اجرای مستندات در آزمايشگاه
 • برگزاری دوره آموزشی تخمين عدم‌قطعيت اندازه‌گيری
 • برگزاری دوره آموزشی کنترل کيفيت داخلی و خارجی با استفاده از نرم‌افزارهای Minitab و Excel
 •  برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون
 • برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عدم‌قطعیت نمونه‌برداری

فاز سوم: ارزیابی سیستم

 •  برگزاری دوره آموزشی مميزی داخلی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025
 •  مميزی داخلی آزمايشگاه به منظور شناسايی عدم‌انطباق‌های بالقوه و اتخاذ اقدامات مرتبط جهت رفع عدم‌انطباق‌های شناسايی شده
 •  رفع عدم‌انطباق‌ها و انجام اقدامات اصلاحی در آزمايشگاه
 •  برگزاری جلسه بازنگری مديريت و بررسی روند استقرار سيستم در آزمايشگاه
 • انجام هماهنگی با مرجع اعتباردهی جهت انجام مميزي نهايی آزمايشگاه
 • حضور در ارزيابی نهايی آزمايشگاه‌ و همکاری با آزمايشگاه‌ جهت رفع موارد عدم‌انطباق
 
طراحی و سازمان‌دهی مقایسات بین‌آزمایشگاهی

مشاوره گروهی استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) به منظور افزایش کیفیت خدمات مشاوره خود و همچنین ایجاد هم‌افزایی از طریق تبادل تجربیات سازمان‌های مختلف اقدام به طراحی خدمات مشاوره گروهی نموده است.
جلسات به صورت مجازی برگزار شده و حوزه‌های زیر را پوشش می‌دهند:

• آزمون‌های شیمیایی آهن اسفنجی و گندله
• آزمون‌های شیمیایی/ دستگاهی فولاد
• آزمون‌های شیمیایی/ فیزیکی محصولات نفتی/ پتروشیمی
• آزمون‌های گازی

• آزمون‌های شیمیایی آب
• آزمون‌های دستگاهی آب
• آزمون‌های میکروبیولوژی آب
• آزمون‌های مکانیکی پلیمرها
• آزمون‌های مکانیکی فولاد

صحه گذاری روش‌های آزمون

خدمات نگهداري و ارتقا سيستم مديريت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

این خدمات به صورت اختصاصی براي آزمایشگاه‌های دارای گواهينامه تاییدصلاحیت بر اساس ISO/IEC 17025 طراحي شده‌اند تا این امکان برای آنها فراهم شود تا سیستم مدیریت خود را به شکل مناسبی مدیریت نموده و اثربخشی آن را به صورت مستمر بهبود دهند. استفاده از این خدمات همچنین این امکان را برای آزمایشگاه‌ها فراهم می‌نماید تا تاثیر موضوعات زیر بر عملکرد سیستم مدیریت خود را به حداقل برسانند:
 

• به روز شدن الزامات و راهنماهای مرتبط با موضوعاتی از قبیل صحه‌گذاری، عدم‌قطعیت، تضمین کیفیت و …
• تغییرات روش‌های آزمون
• تغییر ویرایش استاندارد ISO/IEC 17025

• تغییرات کارکنان
• تغییرات تجهیزات
• تغییرات فرایندهای کاری

لینک های مرتبط

کلمات کلیدی | آزمون مهارت , آزمون مهارت (PT) , استاندارد ISO 17025 , استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره ایزو 17025 , مشاوره استاندارد ISO 17025 , آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 , آموزش استاندارد ISO 17025 , تاییدصلاحیت آزمایشگاه , تاییدصلاحیت آزمایشگاهه ا, آزمون کفایت تخصصی, آزمون کفایت تخصصی (PT) , Proficiency Testing , Proficiency Testing (PT), مواد مرجع, مواد مرجع (RM), مواد مرجع گواهی شده (CRM), مواد مرجع (RMs), مواد مرجع گواهی شده (CRMs), صحهگذاری روش آزمون, صحهگذاری روشهای آزمون ,عدمقطعیت اندازهگیری