پادکست سنجه

پادکست سنجه

انتشار پادکست سنجه

مدت‌ها بود که به دلیل محبوبیت رسانه پادکست و همچنین استقبال از پادکست‌های فارسی در صدد بودیم که یک پادکست آموزشی در زمینه موضوعات مرتبط با ارزیابی انطباق و به خصوص موضوعات مرتبط با استاندارد ISO/IEC 17025 را منتشر نماییم. در هر اپیزود از پادکست سنجه با یک کارشناس در زمینه یکی از حیطه‌های تخصصی استاندارد ISO/IEC 17025 گفتگو می‌کنیم. پادکست سنجه از فروردین 1400 منتشر گردیده است و از اپلیکیشن‌های مختلف پادگیر در دسترس می‌باشد.

هدف از انتشار پادکست سنجه ایجاد فرصتی است برای گفتگو در زمینه موضوعات مختلف در حوزه ارزیابی انطباق به خصوص تاییدصلاحیت آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

قسمت صفر پادکست سنجه

قسمت صفر- معرفی پادکست سنجه

آنچه در این اپیزود خواهید شنید:

 • معرفی پادکست سنجه
 • اهداف اصلی انتشار پادکست سنجه
 • نحوه اجرای پادکست سنجه
 • زمانبندی انتشار پادکست
 • ارتباط با ما: podcast@qualitypioneers.ir
فایل شنیداری قسمت صفر
قسمت اول پادکست سنجه

قسمت اول- عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

مهمان اپیزود: آقای Bertil Magnusson
(شرکت Trollboken سوئد و عضو هیات علمی Eurachem)

آنچه در این اپیزود خواهید شنید:

 • رویکردهای مختلف در تخمین/ ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری
 • مراجع تاییدصلاحیت و عدم‌قطعیت اندازه‌گیری
 • مصاحبه با مهمان اپیزود در خصوص عدم‌قطعیت اندازه‌گیری
 • جمع‌بندی و نکات اصلی مطرح شده در مصاحبه
 • ارتباط با ما: podcast@qualitypioneers.ir
فایل شنیداری قسمت اول
قسمت دوم پادکست سنجه

قسمت دوم – آزمون‌های مهارت (PT)

مهمان اپیزود: آقای Peter Jenks
(مدیر سابق توسعه بازار شرکت Merck)

آنچه در این اپیزود خواهید شنید:

 • انواع مقایسات بین‌آزمایشگاهی
 • مراجع تاییدصلاحیت و آزمون‌های مهارت
 • مصاحبه با مهمان اپیزود در خصوص آزمون مهارت
 • جمع‌بندی و نکات اصلی مطرح شده در مصاحبه
 • ارتباط با ما: podcast@qualitypioneers.ir
فایل شنیداری قسمت دوم
قسمت سوم پادکست سنجه

قسمت سوم – صحه‌گذاری روش‌های آزمون

مهمان اپیزود: آقای Lorens Sibbesen
(مدیر کارگروه صحه‌گذاری روش‌ها در Eurachem)

آنچه در این اپیزود خواهید شنید:

 • تعریف تصدیق و صحه‌گذاری روش‌ها
 • تفاوت تصدیق و صحه‌گذاری
 • مصاحبه با مهمان اپیزود در خصوص تصدیق و صحه‌گذاری روش‌ها
 • جمع‌بندی و نکات اصلی مطرح شده در مصاحبه
 • ارتباط با ما: podcast@qualitypioneers.ir
فایل شنیداری قسمت سوم
قسمت چهارم پادکست سنجه

قسمت چهارم – تفکر مبتنی بر ریسک در استاندارد ISO/IEC 17025

مهمان اپیزود: آقای Kyriacos Tsimillis
(مدیر سابق مرجع تاییدصلاحیت کشور قبرس و عضو هیات علمی Eurachem)

آنچه در این اپیزود خواهید شنید:

 • ریسک و تفکر مبتنی بر ریسک در ویرایش 2017 استاندارد ضرورت شناسایی بافت آزمایشگاه (نقاط قوت و ضعف محیط داخلی و فرصت‌ها و تهدیدهای محیط بیرونی)
 •   مصاحبه با مهمان اپیزود در خصوص تفکر مبتنی بر ریسک
 •   جمع‌بندی و نکات اصلی مطرح شده در مصاحبه
 • ارتباط با ما: podcast@qualitypioneers.ir
فایل شنیداری قسمت چهارم
قسمت پنجم پادکست سنجه

قسمت پنجم – ارزیابی آزمایشگاه‌ها بر اساس ویرایش ٢٠١٧ استاندارد ایزو 17025

مهمان اپیزود: خانم Zeliha Yildirim
(سرارزیاب آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TURKAK))

آنچه در این اپیزود خواهید شنید:

 •  نکات کلیدی جهت اثربخش نمودن فرایند ارزیابی آزمایشگاه‌ها
 •  مهارت‌های مورد نیاز جهت انجام ارزیابی
 •  مصاحبه با مهمان اپیزود در خصوص ارزیابی آزمایشگاه‌ها
 • جمع‌بندی و نکات اصلی مطرح شده در مصاحبه
 • ارتباط با ما: podcast@qualitypioneers.ir
فایل شنیداری قسمت پنجم
قسمت ششم پادکست سنجه

قسمت ششم – اطمینان از اعتبار نتایج آزمون/ تضمین کیفیت و کنترل کیفیت نتایج

مهمان اپیزود: آقای Rob Visser
(مدیرعامل سابق موسسه مطالعات بین‌آزمایشگاهی (IIS) هلند)

آنچه در این اپیزود خواهید شنید:

 • تفکر مبتنی بر ریسک در برنامه‌ریزی فعالیت‌های کنترل کیفیت
 • عوامل تعیین‌کننده برنامه/ طرح کنترل کیفیت
 • ارزیابی روندها در پایش اعتبار نتایج
 • معیارهای ارزیابی عملکرد آزمایشگاه در فعالیت‌های کنترل کیفیت
 • جمع‌بندی و نکات اصلی مطرح شده در مصاحبه
 • ارتباط با ما: podcast@qualitypioneers.ir
فایل شنیداری قسمت ششم
قسمت هفتم پادکست سنجه

قسمت هفتم – «آزمون های مهارت (PT): چه خطاهایی ممکن است رخ دهند؟»

مهمان اپیزود: آقای Philip Briggs
(مدیرعامل شرکت PTA استرالیا )

آنچه در این اپیزود خواهید شنید:

 • عوامل تاثیرگذار بر کیفیت برنامه‌های PT
 • تعداد مناسب شرکت‌کنندگان برای داشتن یک PT مناسب
 • اثربخشی مقایسات بین‌آزمایشگاهی برگزار شده توسط آزمایشگاه‌ها
 • جمع‌بندی و نکات اصلی مطرح شده در مصاحبه
 • ارتباط با ما: podcast@qualitypioneers.ir
فایل شنیداری قسمت هفتم
قسمت هشتم پادکست سنجه

قسمت هشتم – «صحه‌گذاری روش‌های کیفی»

مهمان اپیزود: آقای Ricardo Bettencourt da Silva
(مدیر کارگروه آزمون‌های کیفی در Eurachem)

آنچه در این اپیزود خواهید شنید:

 • انواع آزمون‌های کیفی
 • ویژگی‌های عملکردی مورد استفاده در صحه‌گذاری روش‌های کیفی
 • مفاهیم و واژگان مربوط به علم آزمایش‌شناسی (Examinology)
 • عدم‌قطعیت آزمون‌های کیفی
 • جمع‌بندی و نکات اصلی مطرح شده در مصاحبه
 • ارتباط با ما: podcast@qualitypioneers.ir
فایل شنیداری قسمت هشتم
قسمت نهم پادکست سنجه

قسمت نهم – « جاری‌سازی یک روش آزمون جدید در آزمایشگاه»

مهمان اپیزود: آقای Rainer Knodel-
ارزیاب رسمی مرجع تاییدصلاحیت کشور آلمان (DAkkS) 

آنچه در این اپیزود خواهید شنید:

 • روش آزمون «مناسب» چیست؟
 • معیارهای انتخاب یک روش آزمون
 • مراحل جاری‌سازی یک روش آزمون جدید در آزمایشگاه
 • دامنه کاربرد منعطف (Flexible Scope)
 • جمع‌بندی و نکات اصلی مطرح شده در مصاحبه
 • ارتباط با ما: podcast@qualitypioneers.ir
فایل شنیداری قسمت نهم
قسمت دهم پادکست سنجه

قسمت دهم – زیرساخت کیفیت و قابلیت اطمینان نتایج آزمون

مهمان اپیزود: آقای Lorens Sibbesen
(مدیر کارگروه صحه‌گذاری روش‌ها در Eurachem)

آنچه در این اپیزود خواهید شنید:

 • زیرساخت کیفیت (Quality Infrastructure) چیست؟
 • چالش‌های مربوط به ایجاد زیرساخت کیفیت در کشورهای در حال توسعه
 • قابلیت اطمینان نتایج آزمون و عدم‌قطعیت اندازه‌گیری
 • قوانین تصمیم‌گیری و عدم‌قطعیت نمونه‌برداری
 • جمع‌بندی و نکات اصلی مطرح شده در مصاحبه
 • ارتباط با ما: podcast@qualitypioneers.ir
فایل شنیداری قسمت دهم
را می‌توانید از اپلیکیشن‌های مختلف پادگیر گوش کنید پادکست سنجه