ماده مرجع فلزات سنگین در آرد برنج

ماده مرجع (RM) فلزات سنگین در آرد برنج

 مواد مرجع (RMs) چیست؟

ماده ای به اندازه کافی همگن و پایدار، نسبت به یک یا چند مشخصه خاص، که برای کاربرد مورد نظر در یک فرآیند اندازه گیری، مناسب است . این مواد با روش های دقیق، تولید، آنالیز و تعیین مشخصات می گردند. ویژگی عمده این مواد شامل همگنی، پایداری و قابلیت ردیابی اندازه شناسی است.

 

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) اقدام به تولید ماده مرجع فلزات سنگین در آرد برنج نموده است. تعیین مشخصات این ماده مرجع با رویکرد مطالعات بین آزمایشگاهی با استفاده از شبکه ای از آزمایشگاه های با صلاحیت و با رعایت کلیه الزامات استانداردهای ISO 17043 و Guide 35 انجام شده است.

از مواد مرجع می‌توان در چارچوب پایش و بهبود عملکرد آزمایشگاه و برای اقدامات زیر استفاده نمود:

  •  تولید و صدور گواهینامه مطابق الزامات استانداردهای ISO 17034 و Guide 35
  •  دارای قابلیت ردیابی اندازه‌شناختی
  • تعیین مشخصات از طریق انتقال مقدار از یک ماده مرجع گواهی شده (CRM) دارای بافت و آنالایت‌های مشابه (IRMM-804)
  •  بـرآورده‌سـازی کـلـیـه الـزامـات استاندارد ISO/IEC 17025 در خصوص مواد مرجع
فهرست قیمت و اطلاعات تخصصي

نام ماده مرجع (RM)

ماده مرجع فلزات سنگین در آرد برنج

حجم ماده

ظرف شیشه ای 15g

قیمت :  30.000.000 (ريال)

 
5/5