خدمات آموزشی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

ارتباط بین خدمات آموزشی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد و الزامات استاندارد ISO/IEC 17025

این مستند با هدف تشریح ارتباط بین آموزش‌های مختلف شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) و الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 تهیه شده است.
شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) بیش از 100 عنوان آموزش را در قالب دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت، دوره‌های آموزشی مجازی، وبینارهای کوتاه‌مدت و وبینارهای رایگان طراحی و اجرا نموده است. این مستند به آزمایشگاه‌ها در شناسایی آموزش‌های مرتبط و قابل ارایه در ارتباط با هر یک از الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در فرایند نیازسنجی و خریداری دوره‌های آموزشی مورد نیاز کمک می‌نماید.
در ادامه آموزش‌های مرتبط با هر یک از بندهای استاندارد به همراه لینک مشاهده سرفصل‌های هر دوره در گروه‌بندی‌های زیر (که با رنگ‌های مختلف مشخص شده‌اند) قابل مشاهده می‌باشند.

 

ارتباط بین خدمات آموزشی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

 

ارتباط بین خدمات آموزشی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

آموزش های بین المللی
عناوین دوره های آموزشی بین المللی
محتوای دوره ها
آموزش های آماری
آموزش های آماری پیشگامان کیفیت پاسارگاد
محتوای دوره ها
ISO/IEC 17025 آموزش های عمومی
ISO/IEC 17025 آموزش های عمومی
محتوای دوره ها
وبینارهای انلاین آموزشی
وبینارهای انلاین آموزشی
محتوای دوره ها
آموزش های مجازی ( آفلاین )
آموزش های مجازی ( آفلاین )
محتوای دوره ها
آموزش های صنایع خاص
آموزش های صنایع خاص
محتوای دوره ها