آموزش

SERVICE OVERVIEW

     برگزاری دوره های آموزشی عمومی، آماری و تخصصی اعتباردهی آزمایشگاه ها بر اساس ISO/IEC 17025                   

  • شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد، با توجه به تجدید ویرایش استاندارد ISO/IEC 17025 در سال 2017 و همچنین با توجه به مشارکت فعال در کنفرانس‌ها و سمینارهای مرتبط بین‌المللی و مطالعه و ترجمه آخرین متون مرتبط با تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها، دوره‌های آموزشی جدید زیر را برای سال 1397 طراحی کرده است.

Eurachem ، Eurolab شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد با توجه به ارتباطات گسترده بین‌المللی خود با موسسات معتبر، اساتید دانشگاه و اعضای کمیته‌های علمی سازمان‌هایی از قبیل 

، و …، دوره‌های آموزشی زیر را با همکاری این موسسات و تحت اعتبار آن‌ها برگزار میکند