صفحه اصلی

    اولین مرجع تایید صلاحیت شده در ایران برای برگزاری آزمون مهارت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043          

     برگزاری دوره های آموزشی عمومی، آماری و تخصصی اعتباردهی آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025         

    بيش از 20 سال تجربه در ارایه خدمات مشاوره‌ بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 به آزمایشگاه‌ها         

دارای گواهینامه ISO/IEC 17043 برای برگزاری آزمون‌های مهارت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران                 

مشاهده دوره های آموزشی مجازی تولید شده و قابل تولید بصورت آنلاین و آفلاین شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد         

تامین انواع مواد مرجع گواهی‌شده برای کالیبراسیون و بررسی تجهیزات و فعالیت‌های کنترل کیفیت آزمون ها             

عملکرد شرکت پیشگامان  کیفیت پاسارگاد

آموزش ، مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025 ، آزمون مهارت (PT)  ، مشاوره استاندارد ISO 17025 ، تاییدصلاحیت آزمایشگاه ، مواد مرجع گواهی شده (CRM)

پروژه ها
دوره ها
pt برنامه های
سابقه فعالیت