آخرین اخبار پیشگامان کیفیت پاسارگاد

آخرین اخبار و اطلاعیه های شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

برگزاری ارزیابی تاییدصلاحیت مجدد (Reaccreditation) آزمایشگاه شرکت فولاد آلیاژی ایران بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TÜRKAK)

این ارزیابی از تاریخ 12 لغایت 13 اسفند 1402 توسط مرجع تاییدصلاحیت کشور ترکیه (TURKAK) و بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برگزار گردید.

برگزاری ارزیابی مراقبتی (Surveillance) آزمایشگاه شرکت پلیمر آریاساسول بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TÜRKAK)

این ارزیابی از تاریخ 19 لغایت 21 اسفند 1402 توسط مرجع تاییدصلاحیت کشور ترکیه (TURKAK) و بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برگزار گردید.

برگزاری ارزیابی اولیه (Initial) آزمایشگاه شرکت صنعتی اسفراین بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TÜRKAK) 

این ارزیابی در روزهای 28 لغایت 30 بهمن ماه سال 1402 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TURKAK) برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی ریسک و کنترل کیفیت داخلی در آزمایشگاه

این دوره آموزشی در روزهای 25 و 26 دی ماه سال 1402 توسط آقای Lorens Sibbesen (مدیرعامل شرکت LAB Quality International دانمارک و عضو هیات علمی موسسه Eurachem) برگزار گردید.
در این دوره آموزشی موضوعاتی مانند عوامل تاثیرگذار بر کیفیت اندازه‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی فعالیت‌های کنترل کیفیت با تفکر مبتنی بر ریسک، نمودارهای کنترلی اولیه و نمودارهای کنترلی پیشرفته تشریح گردید.

برگزاری دوره آموزشی عمومی عدم‌قطعیت نتایج آزمون- آخرین تغییرات

ین دوره آموزشی در روزهای 23 و 24 دی ماه سال 1402 توسط آقای Lorens Sibbesen (مدیرعامل شرکت LAB Quality International دانمارک و عضو هیات علمی موسسه Eurachem) برگزار گردید.
در این دوره آموزشی مفاهیم نوین در زمینه تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری شامل محاسبه دقت میانی، محاسبه مولفه سیستماتیک عدم‌قطعیت (recovery)، عدم‌قطعیت هدف، ضریب عدم‌قطعیت و قوانین تصمیم‌گیری تشریح گردید.

برگزاری ارزیابی مراقبتی (Surveillance) آزمایشگاه شرکت پتروشیمی مارون بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TÜRKAK)

این ارزیابی در تاریخ 13 آبان ماه سال 1402 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TURKAK) برگزار گردید. 

برگزاری ارزیابی مراقبتی (Surveillance) آزمایشگاه شرکت پتروشیمی زاگرس بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TÜRKAK)

این ارزیابی در روزهای 1 لغایت 2 مهر ماه سال 1402 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TURKAK) برگزار گردید.  

برگزاری ارزیابی مراقبتی (Surveillance) آزمایشگاه شرکت پتروشیمی پارس بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TÜRKAK)

این ارزیابی در روزهای 3 لغایت 4 مهر ماه سال 1402 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TURKAK) برگزار گردید. 

برگزاری ارزیابی مراقبتی (Surveillance) آزمایشگاه شرکت فولاد هرمزگان بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TÜRKAK)

این ارزیابی در روزهای 22 لغایت 23 مهر ماه سال 1402 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TURKAK) برگزار گردید.

برگزاری ارزیابی مراقبتی (Surveillance) آزمایشگاه شرکت پتروشیمی مهاباد بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TÜRKAK)

این ارزیابی در تاریخ 27 مهر ماه سال 1402 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TURKAK) برگزار گردید.

برگزاری ارزیابی اولیه (Initial) آزمایشگاه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TÜRKAK)

 این ارزیابی در روزهای 29 لغایت 30 مهر ماه سال 1402 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TURKAK) برگزار گردید.

دوره آموزشی عمومی کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) دوره آموزشی فوق را به صورت عمومی برگزار می‌نماید. اطلاعات مربوط به این دوره آموزشی به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ برگزاری: 16-17 آبان 1402
ساعت برگزاری: 9-16
هزینه ثبت‌نام: 55.000.000 ريال
محل برگزاری: مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی ( بروشور دوره )

  

برگزاری ارزیابی مراقبتی (Surveillance) آزمایشگاه شرکت فولاد مبارکه اصفهان بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TÜRKAK)

این ارزیابی در روزهای 20 لغایت 22 شهریور ماه سال 1402 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TURKAK) برگزار گردید.
دامنه کاربرد آزمایشگاه شرکت فولاد مبارکه اصفهان شامل مجموعه‌ای از آزمون‌های فیزیکی، شیمیایی، دستگاهی، متالوگرافی، مکانیکی و … مربوط به انواع محصولات تولیدی شرکت فولاد مبارکه می‌باشد.

برگزاری ارزیابی مراقبتی (Surveillance) آزمایشگاه شرکت فولاد آلیاژی ایران بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TÜRKAK)

این ارزیابی در روزهای 18 لغایت 19 شهریور ماه سال 1402 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TURKAK) برگزار گردید.
دامنه کاربرد آزمایشگاه شرکت فولاد آلیاژی ایران شامل مجموعه‌ای از آزمون‌های شیمیایی، دستگاهی، متالوگرافی و مکانیکی بر روی انواع فولادهای آلیاژی و همچنین مواد اولیه می‌باشد

برگزاری ارزیابی اولیه (Initial) شرکت سنگ آهن گهرزمین بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TÜRKAK)

این ارزیابی در روزهای 31 تیر و 1 مرداد ماه سال 1402 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TURKAK) برگزار گردید.
دامنه کاربرد آزمایشگاه شرکت سنگ آهن گهرزمین شامل مجموعه‌ای از آزمون‌های شیمیایی، فیزیکی و دستگاهی بر روی سنگ آهن، کنسانتره آهن و گندله می‌باشد.
 

دوره آموزشی عمومی تصدیق صحه‌گذاری 

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) دوره آموزشی فوق را به صورت عمومی برگزار می‌نماید. اطلاعات مربوط به این دوره آموزشی به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ برگزاری: 27- 28 تیر 1402
ساعت برگزاری: 9-16
هزینه ثبت‌نام: 55.000.000 ريال
محل برگزاری: مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی

ارزیابی مراقبتی (Surveillance) آزمایشگاه شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

این ارزیابی در روزهای 26 و 27 فروردین ماه سال 1402 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TURKAK) برگزار گردید.

ارزیابی تاییدصلاحیت مجدد (Re-accreditation) آزمایشگاه شرکت پتروشیمی شازند (اراک) بر اساس
استاندارد ISO/IEC 17025

این ارزیابی در روزهای 23 و 24 اسفند ماه سال 1401 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TURKAK) برگزار گردید.
دامنه کاربرد تاییدصلاحیت آزمایشگاه شرکت پتروشیمی شازند (اراک) حاوی آزمون‌های شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی روی نمونه‌های پلیمری و محصولات پتروشیمی می‌باشد.

ارزیابی تاییدصلاحیت مجدد (Re-accreditation) آزمایشگاه شرکت پلیمر آریاساسول بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

این ارزیابی در روزهای 13 و 14 آذر ماه سال 1401 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TURKAK) برگزار گردید.
دامنه کاربرد تاییدصلاحیت آزمایشگاه شرکت پلیمر آریاساسول حاوی آزمون‌های شیمیایی روی نمونه‌های گاز و آزمون‌های فیزیکی و مکانیکی روی پلیمرها می‌باشد.

ارزیابی مراقبتی (Surveillance) شرکت پلیمر آریا ساسول بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043

این ارزیابی در روزهای 29 و 30 آبان ماه سال 1401 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TURKAK) برگزار گردید.
شرکت پلیمر آریا ساسول برگزارکننده آزمون‌های مهارت (PT) در خصوص آزمون‌های فیزیکی و مکانیکی پلیمر می‌باشد.

 انتشار اپیزود 10 پادکست سنجه 

اپیزود 10 پادکست سنجه با موضوع «زیرساخت کیفیت و قابلیت اطمینان نتایج» حاوی مصاحبه با آقای Lorens Sibbesen مدیر کارگروه صحه‌گذاری روش‌ها در Eurachem منتشر شده و از اپلیکیشن‌های مختلف پادکست و وب‌سایت شرکت در دسترس می‌باشد.

برای گوش دادن به این قسمت از پادکست سنجه اینجا کلیک نمایید

 

چهاردهمین سال شروع فعالیت شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP)

 22 مهر ماه آغاز چهاردهمین سال فعالیت شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) می‌باشد. در این روزهای تلخ مجالی برای شادی و بزرگداشت این مناسبت نمی‌باشد. در اینجا مرورری داریم بر آنچه در این 14 سال به دست آوردیم. 

برای مشاهده این ویدیو اینجا کلیک نمایید

 

گزارش نظرسنجی‌های انجام شده در خصوص وضعیت و مشکلات تاییدصلاحیت آزمایشگاه‌ها در ایران

این گزارش، جمع‌بندی نظرسنجی‌های انجام شده در خصوص وضعیت و مشکلات تاییدصلاحیت آزمایشگاه‌ها در ایران می‌باشد. سوالات نظرسنجی از طریق شبکه‌های اجتماعی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) و به صورت عمومی در خرداد و تیر ماه 1401 منتشر گردید.

( برای مشاهده این گزارش اینجا کلیک نمایید)

برگزاری دوره آموزشی سرارزیابی استاندارد ISO/IEC 17025 تحت اعتبار PECB کانادا

تاریخ برگزاری: 16-20 مهر ماه 1401

محل برگزاری: تهران در صورت تمایل علاقمندان، امکان حضور در دوره به صورت از راه دور (Remote) از طریق ارتباط اینترنتی نیز وجود دارد

( اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت‌نام )

ارزیابی تاییدصلاحیت اولیه (Initial) آزمایشگاه شرکت پتروشیمی مرجان بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

 این ارزیابی در روزهای 1 و 1 مرداد ماه 1401 توسط مرجع تایید صلاحیت کشور ترکیه (TURKAK) و بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 و به صورت حضوری برگزار گردید. 

انتشار اپیزود پایانی فصل اول پادکست سنجه

 اپیزود پایانی فصل اول پادکست سنجه (مصاحبه با آقای Lorens Sibbessen) در زمینه زیرساخت کیفیت و قابلیت اطمینان نتایج آزمون به زودی منتشر خواهد شد.


( لینک مشاهده تیزر قسمت پایانی )

ارزیابی تاییدصلاحیت مراقبتی (Surveillance) آزمایشگاه شرکت پتروشیمی پارس بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

 این ارزیابی در روزهای 27 و 28 تیر ماه 1401 توسط مرجع تایید صلاحیت کشور ترکیه (TURKAK) و بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 و به صورت حضوری برگزار گردید. 

برگزاری دوره آموزشی مناسب بودن روش‌های آزمون برای هدف

 این دوره آموزشی 2 روزه از تاریخ 1 الی 2 تیر ماه 1401 توسط آقای Lorens Sibbesen (مدیرعامل شرکت LAB Quality International دانمارک، عضو هیات علمی و مدیر گروه کاری صحه‌گذاری موسسه Eurachem) با حضور شرکت‌کنندگان از سازمان‌های مختلف در تهران برگزار گردید 

ارزیابی تاییدصلاحیت مراقبتی (Surveillance) آزمایشگاه شرکت پتروشیمی زاگرس بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

 این ارزیابی در روزهای 29 و 30 تیر ماه 1401 توسط مرجع تایید صلاحیت کشور ترکیه (TURKAK) و بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 و به صورت حضوری برگزار گردید. 

برگزاری دوره آموزشی جامع آشنایی با الزامات ISO/IEC 17025 برای آزمایشگاه‌های آزمون

 این دوره آموزشی 4 روزه از تاریخ 28 لغایت 31 خرداد ماه 1401 توسط آقای Lorens Sibbesen (مدیرعامل شرکت LAB Quality International دانمارک، عضو هیات علمی و مدیر گروه کاری صحه‌گذاری موسسه Eurachem) با حضور شرکت‌کنندگان از سازمان‌های مختلف در تهران برگزار گردید 

ارزیابی تاییدصلاحیت مراقبتی (Surveillance) آزمایشگاه شرکت پتروشیمی مارون بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

 این ارزیابی در تاریخ 7/ خرداد/ ١۴٠١ توسط مرجع تایید صلاحیت کشور ترکیه (TURKAK) و بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 و به صورت حضوری برگزار گردید. 

باشگاه مشتریان شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP)

 شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد به منظور ارج نهادن به مشتريان خود و با هدف ايجاد ارتباط مستمر و موثر با ایشان اقدام به ايجاد باشگاه مشتريان وفادار خود نموده است. اعضای باشگاه می‌توانند ضمن بهره‌گیری از خدمات آموزشی و مشاوره شرکت از امتیازات و امکانات ويژه در باشگاه برخوردار شوند.
جهت اطلاعات بیشتر در این خصوص، اینجا کلیک نمایید.

ارزیابی تاییدصلاحیت مراقبتی (Surveillance) آزمایشگاه شرکت فولاد مبارکه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

 این ارزیابی در روزهای ۴ و ۵ اردیبهشت ١۴٠١ توسط مرجع تایید صلاحیت کشور ترکیه (TURKAK) و بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 و به صورت حضوری برگزار گردید. 

ارزیابی تاییدصلاحیت اولیه (Initial) شرکت پتروشیمی مهاباد بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

 این ارزیابی از تاریخ 16 لغایت 17 فروردین 1401 توسط مرجع تایید صلاحیت کشور ترکیه (TURKAK) و بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 و به صورت حضوری برگزار گردید.

دعوت به همکاری 

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) از کلیه شرکت‌های فعال در زمینه توزیع مواد و تجهیزات آزمایشگاهی دعوت می‌نماید که در صورت تمایل جهت توزیع مواد مرجع تولیدی این شرکت، آمادگی خود را از طریق ارسال ایمیل به آدرس info@qualitypioneers.ir یا شماره تلفن 09351387986 اعلام نمایند.

انتشار اپیزود 9 پادکست سنجه 

اپیزود 9 پادکست سنجه با موضوع «جاری‌سازی یک روش آزمون جدید در آزمایشگاه» حاوی مصاحبه با آقای Rainer Knodel ارزیاب رسمی شرکت DAkkS آلمان منتشر شده و از اپلیکیشن‌های مختلف پادکست و وب‌سایت شرکت در دسترس می‌باشد.

برای گوش دادن به این قسمت از پادکست سنجه اینجا کلیک نمایید

انتشار اپیزود 8 پادکست سنجه 

اپیزود 8 پادکست سنجه با موضوع «صحه‌گذاری روش‌های کیفی» حاوی مصاحبه با آقای Ricardo Bettencourt da Silva مدیر کارگروه آزمون‌های کیفی در Eurachem منتشر شده و از اپلیکیشن‌های مختلف پادکست و وب‌سایت شرکت در دسترس می‌باشد.

برای گوش دادن به این قسمت از پادکست سنجه اینجا کلیک نمایید

برگزاری همایش «نقش و اهمیت تاییدصلاحیت (Accreditation) در آزمایشگاه‌های صنایع فولاد» 

 همایش فوق در تاریخ 9/ اسفند/ 1400 و با حضور شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های صنایع آهن و فولاد و با سخنرانی آقای Louis-Jean Hollebecq مدیرعامل شرکت Compalab فرانسه برگزار شد. 

تمدید گواهینامه تاییدصلاحیت ISO/IEC 17043 از TURKAK ترکیه


 گواهینامه تاییدصلاحیت شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) جهت برگزاری آزمون‌های مهارت (PT) بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 توسط آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TURKAK) به مدت 4 سال و تا سال 2026 میلادی تمدید گردید.
در ارزیابی تاییدصلاحیت این شرکت، افزایش دامنه کاربرد (Scope) برای آزمون‌های مهارت (PT) مربوط به آهن اسفنجی و گندله و همچنین برخی از آزمون‌های مربوط به آب و پساب نیز انجام شد.
شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) اولین شرکت دارای گواهینامه تاییدصلاحیت ملی و بین‌المللی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 در ایران می‌باشد.
 

برگزاری همایش «نقش و اهمیت تاییدصلاحیت (Accreditation) در آزمایشگاه‌های صنایع غذایی»  


 همایش فوق در تاریخ 11/ بهمن/ 1400 و با حضور شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های صنایع غذایی و با سخنرانی آقای دکتر Ulrich Leist مدیرعامل شرکت DRRR آلمان برگزار شد.

دریافت گواهینامه تاییدصلاحیت استاندارد ISO/IEC 17043 از مرکز ملی تاییدصلاحیت ایران (NACI)  


 گواهینامه تاییدصلاحیت شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) جهت برگزاری آزمون‌های مهارت (PT) بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 توسط مرکز ملی تاییدصلاحیت ایران (NACI) به مدت 5 سال و تا سال 1405 تمدید گردید.
در ارزیابی تاییدصلاحیت این شرکت، افزایش دامنه کاربرد (Scope) برای آزمون‌های مهارت (PT) مربوط به آهن اسفنجی و گندله و همچنین برخی از آزمون‌های مربوط به آب و پساب نیز انجام شد.
شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) اولین شرکت دارای گواهینامه تاییدصلاحیت ملی و بین‌المللی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 در ایران می‌باشد.

انتشار اپیزود 7 پادکست سنجه

اپیزود 7 پادکست سنجه با موضوع «آزمون های مهارت (PT): چه خطاهایی ممکن است رخ دهند؟» حاوی مصاحبه با آقای Philip Briggs مدیرعامل شرکت PTA استرالیا منتشر شده و از اپلیکیشن‌های مختلف پادکست و وب‌سایت شرکت در دسترس می‌باشد.

برای گوش دادن به این قسمت از پادکست سنجه اینجا کلیک نمایید 

برگزاری دوره آموزشی سرارزیابی استاندارد ISO/IEC 17025 تحت اعتبار PECB کانادا

📅 تاریخ برگزاری: 30 بهمن- 04 اسفند ماه 1400

🏫 محل برگزاری: تهران (در صورت تمایل علاقمندان، امکان حضور در دوره به صورت از راه دور (Remote) از طریق ارتباط اینترنتی نیز وجود دارد)

اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت‌نام

همایش «نقش و اهمیت تاییدصلاحیت (Accreditation) در آزمایشگاه‌های صنایع آهن و فولاد»

📅 تاریخ برگزاری: 09 اسفند 1400

💰 هزینه ثبت‌نام: رایگان

🖥 محل برگزاری: به صورت آنلاین

🗣 سخنران مدعو: آقای Louis-Jean Hollebecq مدیر عامل شرکت Compalab فرانسه

مشاهده بروشور همایش

جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به صفحه اختصاصی همایش اینجا کلیک نمایید.

ارزیابی مراقبتی (Surveillance) شرکت فولاد آلیاژی ایران بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

این ارزیابی در تاریخ‌ ٢١/ دی/ 1400 توسط مرجع تایید صلاحیت کشور ترکیه (TURKAK) و بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 و به صورت حضوری برگزار گردید.

ارزیابی تاییدصلاحیت اولیه (Initial) شرکت فولاد هرمزگان بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

این ارزیابی از تاریخ ٢۵ لغایت ٢۶‌ دی ١۴٠٠ توسط مرجع تایید صلاحیت کشور ترکیه (TURKAK) و بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 و به صورت حضوری برگزار گردید.

ارزیابی مراقبتی (Surveillance) شرکت فولاد اسفراین بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

این ارزیابی در تاریخ‌ 23/ دی/ 1400 توسط مرجع تایید صلاحیت کشور ترکیه (TURKAK) و بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 و به صورت حضوری برگزار گردید.

ارزیابی مراقبتی (Surveillance) پتروشیمی نوری (بروزیه) بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

این ارزیابی در تاریخ‌ 23/ دی/ 1400 توسط مرجع تایید صلاحیت کشور ترکیه (TURKAK) و بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 و به صورت حضوری برگزار گردید.

ارزیابی مراقبتی (Surveillance) پتروشیمی شازند (اراک) بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025


این ارزیابی در تاریخ‌ 29/ دی/ 1400 توسط مرجع تایید صلاحیت کشور ترکیه (TURKAK) و بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 و به صورت حضوری برگزار گردید.

نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت


این نمایشگاه از تاریخ این نمایشگاه از تاریخ 23 لغایت 26 آذر ماه 1400 در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار گردید.
شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) نیز در این نمایشگاه حضور داشت.
  

همایش «نقش و اهمیت تاییدصلاحیت (Accreditation) در آزمایشگاه‌های صنایع غذایی»  

📅 تاریخ برگزاری: 11 بهمن 1400
💰 هزینه ثبت‌نام: رایگان
🖥 محل برگزاری: به صورت آنلاین
🗣 سخنران مدعو: آقای دکتر Ulrich Leist (مدیر عامل شرکت DRRR آلمان)

مشاهده بروشور همایش

جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر اينجا كليك نماييد .

طراحی برنامه آزمون مهارت (PT) آزمون‌های فیزیکی و شیمیایی سیمان


شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد برنامه آزمون مهارت (PT) پارامترهای فيزيکی وشيميایی در سیمان را در سال جاری برگزار می‌کند.
تاریخ‌های کلیدی:

  •  مهلت ثبت‌نام: 10/ دی / 1400
  •  زمان ارسال نمونه‌ها: نیمه دوم دی 1400
  •  تاریخ ارسال گزارش نهايی: فروردین 1401

جهت کسب اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک نمایید.

سیزدهمین سال تاسیس شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

پیام مدیرعامل شرکت به مناسبت سالگرد تاسیس شرکت:
امروز سیزدهمین سال تاسیس شرکت را جشن می‌گیریم و از همه کسانی که این روز خاص را با من سهیم هستند قدردانی می‌کنم. سال‌ها پیش نقل‌قولی را با این مضمون شنیدم که آن چیزی که به آن می‌رسید به اندازه افرادی که در طول مسیر کنار شما هستند، اهمیت ندارد و من بسیار خوش‌شانس بودم که این مسیر 13 ساله را در کنار افرادی پیمودم که الهام‌بخش من بوده و در کنار آنها چیزهای زیادی را آموختم.
این سفر 13 ساله از مهم‌ترین چالش‌های زندگی من تا امروز بوده و از کلیه همکارانم که به تحقق این لحظه کمک کردند، تشکر می‌کنم. روزهای سختی را کنار هم گذراندیم که سازمان ما را قوی‌تر کرد. مهم‌ترین دارایی امروز سازمان ما اشتیاق و رویایی است که برای ساختن آینده داریم و من با کلیه همکاران خود پیمان می‌بندم که با تمام وجود به آنها در مسیر توسعه حرفه‌ای خویش کمک کرده و سخت‌تر از گذشته کار می‌کنم تا سازمان خود را به قله‌های بالاتری رسانده و آینده بهتری داشته باشیم.

حمیدرضا دهناد
22/مهر/1400

مصاحبه روزنامه جام‌جم با مدیرعامل شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP)   

این مصاحبه در قالب طرح «نشان ایرانی» به منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شده است.

برای مشاهده این مصاحبه، روی لینک زیر کلیک نمایید:

کلمات کلیدی | آزمون مهارت , آزمون مهارت (PT) , استاندارد ISO 17025 , استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره ایزو 17025 , مشاوره استاندارد ISO 17025 , آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 , آموزش استاندارد ISO 17025 , تاییدصلاحیت آزمایشگاه , تاییدصلاحیت آزمایشگاهه ا, آزمون کفایت تخصصی, آزمون کفایت تخصصی (PT) , Proficiency Testing , Proficiency Testing (PT), مواد مرجع, مواد مرجع (RM), مواد مرجع گواهی شده (CRM), مواد مرجع (RMs), مواد مرجع گواهی شده (CRMs), صحهگذاری روش آزمون, صحهگذاری روشهای آزمون ,عدمقطعیت اندازهگیری

توضیحات کلمات کلیدی : شرکت دانش‌ بنیان پيشگامان کيفيت پاسارگاد (PQP)، با بيش از 15 سال تجربه مديران و کارشناسان خود مجموعه کاملي از خدمات و محصولات مورد نياز جهت اعتباردهي آزمايشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 را ارایه مي‌کند.