آزمون مهارت

By in
6

اولین مرجع تایید صلاحیت شده در ایران برای برگزاری آزمون مهارت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043          

شرکت پيشگامان کیفیت پاسارگاد، اولين مرجع برگزاری آزمون های مهارت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 در ایران می باشد. اين شرکت برنامه های آزمون مهارت مربوط به آزمونهای آب و فاضلاب، صنایع غذایی، صنایع فلزی و پلاستیک و پلیمر را برگزار ميکند. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به وب سايت زير مراجعه نمائید.

آموزش

برگزاری دوره های آموزشی عمومی، آماری و تخصصی اعتباردهی آزمایشگاه ها بر اساس ISO/IEC 17025
 • شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد، با توجه به تجدید ویرایش استاندارد ISO/IEC 17025 در سال 2017 و همچنین با توجه به مشارکت فعال در کنفرانس‌ها و سمینارهای مرتبط بین‌المللی و مطالعه و ترجمه آخرین متون مرتبط با تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها، دوره‌های آموزشی جدید زیر را برای سال 1399 طراحی کرده است.
Eurachem ، Eurolab شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد با توجه به ارتباطات گسترده بین‌المللی خود با موسسات معتبر، اساتید دانشگاه و اعضای کمیته‌های علمی سازمان‌هایی از قبیل ،و …، دوره‌های آموزشی زیر را با همکاری این موسسات و تحت اعتبار آن‌ها برگزار میکند
 : برگزار می کند ISO/IEC 17025 این شرکت دوره های آموزشی زیر را در زمینه اعتباردهی به آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد بین المللی
      : طراحی نموده است  ISO/IEC 17025  این شرکت دوره های آموزشی آماری زیر را به منظور تشریح الزامات تخصصی استاندارد
      : طراحی نموده است  ISO/IEC 17025  این شرکت دوره های آموزشی زیر را متناسب با نیاز صنایع مختلف به منظور اعتباردهی آزمایشگاهها بر اساس

مشاوره

  بيش از 15 سال تجربه در ارایه خدمات مشاوره‌ بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 به آزمایشگاه‌ها
 • شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد با بیش از 15 سال تجربه مدیران و کارشناسان خود مجموعه کاملی از خدمات مشاوره، آموزشی و محصولات مرتبط با اعتباردهی آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 را ارائه میکند. خدمات شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد در رابطه با استقرار سیستم ISO/IEC 17025 به شرح زیر است:
فاز اول: ارزیابی اولیه آزمايشگاه
 • تجزيه و تحليل فاصله (Gap Analysis) به منظور شناسايی مغايرت‌های ميان وضعيت موجود آزمايشگاه و استاندارد ISO/IEC 17025
 • برگزاری دوره آموزشی مبانی و مستندسازی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025
فاز دوم: مستندسازی و استقرار
 • تهيه مستندات مورد نياز استاندارد ISO/IEC 17025 شامل خط‌مشی کيفيت، نظامنامه کيفيت، روش‌های اجرايی و دستورالعمل‌های کاری
 • برگزاری دوره آموزشی کاربرد فنون آماری در آزمایشگاه ها
 • استقرار مستندات تدوين شده و نظارت بر اجرای مستندات در آزمايشگاه
 • برگزاری دوره آموزشی تخمين عدم‌قطعيت اندازه‌گيری
 • برگزاری دوره آموزشی کنترل کيفيت داخلی و خارجی با استفاده از نرم‌افزارهای Minitab و Excel
 • برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون
فاز سوم: ارزیابی سیستم
 • برگزاری دوره آموزشی مميزی داخلی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025
 • مميزی داخلی آزمايشگاه به منظور شناسايی عدم‌انطباق‌های بالقوه و اتخاذ اقدامات مرتبط جهت رفع عدم‌انطباق‌های شناسايی شده
 • رفع عدم‌انطباق‌ها و انجام اقدامات اصلاحی در آزمايشگاه
 • برگزاری جلسه بازنگری مديريت و بررسی روند استقرار سيستم در آزمايشگاه
 • انجام هماهنگی با مرجع اعتباردهی جهت انجام مميزي نهايی آزمايشگاه
 • حضور در ارزيابی نهايی آزمايشگاه‌ و همکاری با آزمايشگاه‌ جهت رفع موارد عدم‌انطباق

کلمات کلیدی | آزمون مهارت , آزمون مهارت (PT) , استاندارد ISO 17025 , استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره ایزو 17025 , مشاوره استاندارد ISO 17025 , آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 , آموزش استاندارد ISO 17025 , تاییدصلاحیت آزمایشگاه , تاییدصلاحیت آزمایشگاهه ا, آزمون کفایت تخصصی, آزمون کفایت تخصصی (PT) , Proficiency Testing , Proficiency Testing (PT), مواد مرجع, مواد مرجع (RM), مواد مرجع گواهی شده (CRM), مواد مرجع (RMs), مواد مرجع گواهی شده (CRMs), صحهگذاری روش آزمون, صحهگذاری روشهای آزمون ,عدمقطعیت اندازهگیری

توضیحات کلمات کلیدی : شرکت دانش‌ بنیان پيشگامان کيفيت پاسارگاد (PQP)، با بيش از 15 سال تجربه مديران و کارشناسان خود مجموعه کاملي از خدمات و محصولات مورد نياز جهت اعتباردهي آزمايشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 را ارایه مي‌کند.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)