تامین مواد مرجع گواهی شده (CRM)

(CRM) تامین مواد مرجع گواهی شده

با توجه به اهمیت انجام کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه به منظور حصول اطمینان از درستی و قابلیت اعتماد نتایج آزمون‌ها، شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP)، انواع استانداردهای کالیبراسیون قابل استفاده در صنایع مختلف را تامین میکند.

همچنین با توجه به اینکه مطابق الزامات استاندارد ISO/IEC 17025، آزمایشگاه‌ها می‌بایست برای انجام کالیبراسیون، از استانداردهای کالیبراسیون مناسب، دارای قابلیت ردیابی اندازه‌شناسی و عدم‌قطعیت مشخص استفاده نمایند، کلیه استانداردهای قابل ارائه توسط این شرکت، الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 را در زمینه مواد مرجع و استانداردهای کالیبراسیون برآورده می‌کند.

اين شرکت امکان تامين مواد مرجع گواهی شده را در زمینه های زیر دارا ميباشد:

  • واد مرجع NIST
  • مواد مرجع ATILH REFERENCE POWDER : استاندارد آناليز شيميايي
  • ماده مرجعTL-201B ATILH‌: استاندارد آزمون Blain
  • ماده مرجع JCA 401: استاندارد مقاومت فشاري
  •  استانداردهای مرجع سختی سنجی
  • استانداردهای مرجع آناليز شيميايی
  • مواد مرجع MBH، BAS و …

خواهشمند است به منظور دریافت کاتالوگ محصولات، با اين شرکت تماس حاصل فرمائيد.