مواد مرجع گواهی شده

مواد مرجع گواهی شده (CRMs)

مواد مرجع/ مواد مرجع گواهی شده (CRMs) دارای کاربردهای مختلفی به شرح زیر می‌باشند:


– کالیبراسیون تجهیزات
– صحه‌گذاری روش‌های آزمون
– کنترل کیفیت/ تضمین کیفیت نتایج 

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) از طریق شراکت‌های بین‌المللی خود امکان تامین معتبرترین مواد مرجع/ مواد مرجع گواهی شده (CRMs) تولید شده توسط معتبرترین مراجع را دارا می‌باشد.
با توجه به اهمیت مواد مرجع/ مواد مرجع گواهی شده (CRMs) در حصول اطمینان از درستی و قابلیت اعتماد نتایج آزمون‌ها، شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP)، کلیه مواد مرجع تامین شده توسط این شرکت الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در خصوص قابلیت ردیابی اندازه‌شناختی و عدم‌قطعیت را برآورده نموده و بیشتر تامین‌کنندگان این مواد دارای گواهینامه تاییدصلاحیت بر اساس استاندارد ISO 17034 می‌باشند.
این شرکت امکان تامین مواد مرجع گواهی شده (CRMs) مربوط به حوزه‌های زیر را دارا می‌باشد:

مواد مرجع و استانداردهای زیست‌محیطی (آب و فاضلاب)
مواد مرجع و استانداردهای زیست‌محیطی (آب و فاضلاب)
جزئیات بیشتر
مواد مرجع صنایع آهن و فولاد
مواد مرجع صنایع آهن و فولاد
جزئیات بیشتر